PrestaOptima


1. Opis programu

PrestaOptima to aplikacja do integracji danych między sklepem internetowym PrestaShop a Comarch ERP Optima. Operacje wymiany danych odbywają się automatycznie.
 
2. Funkcjonalności

• Możliwość skonfigurowania połączenia wielu sklepów PrestaShop z wieloma bazami Comarch ERP Optima

•  Synchronizacja manualna lub automatyczna (uruchamiana z Harmonogramu Zadań Windows)

• Eksport kategorii (Comarch ERP Optima -> PrestaShop) – zachowana pełna struktura (drzewiasta) grup z Comarch ERP Optima

• Eksport towarów (Comarch ERP Optima -> PrestaShop)

Eksportowane dane towarów:

➢  Nazwa

➢  Opis

➢  Kod towaru

➢  Kod EAN

➢  Ilość na magazynie

➢ Cena

•  Aktualizacja towarów (Comarch ERP Optima -> PrestaShop) – podczas synchronizacji aktualizują się wszystkie towary, które były modyfikowane 

•  Eksport atrybutów – atrybuty są przypisywane do odpowiadających im towarów

Eksportowane dane atrybutów:

➢ Zdjęcia towarów

➢ Atrybuty stałe (np.: szerokość, długość, grubość)

➢ Atrybuty predefiniowane, posiadające listę wyboru

•  Import Kontrahentów – możliwość zaimportowania kontrahenta do Comarch ERP Optima (PrestaShop -> Comarch ERP Optima)

Eksportowane dane kontrahenta:

➢ Adres do przesyłki (kraj ,miasto, ulica, numer domu, kod pocztowy)

➢ Imię

➢ Nazwisko

➢ Akronim

➢ Adres e-mail

➢ Telefon

➢ Numer NIP (jeżeli kontrahent jest podmiotem gospodarczym)

•  Import zamówień (PrestaShop -> Comarch ERP Optima)

➢ możliwość wskazania definicji serii dokumentów RO jakie ustawiane są podczas importu zamówienia do ERP Optima,

➢ zamówienia mogą być importowane do Comarch ERP Optima jako zatwierdzone lub w buforze o możliwość ustawienia czy dokument RO ma być liczony od netto lub brutto,

➢  możliwość wskazania kodu usługi z ERP Optima, która dodawana jest na dokument RO z kosztami transportu z PrestaShop,

➢ możliwość ustawienia klienta na dokumencie RO jako NIEOKREŚLONY lub tworzenie kart klientów w Comarch ERP Optima,

➢  możliwość ustawienia klienta niezarejestrowanego jako NIEOKREŚLONY na dokumencie RO,

➢ możliwość wskazania grupy kontrahentów w Comarch ERP Optima, do jakiej mają być przypisani nowo utworzeni klienci podczas importu zamówienia,

➢ z PrestaShop pobierane są zamówienia ze statusem wskazanym w konfiguracji,

➢  po zaimportowaniu zamówienia z PrestaShop do Comarch ERP Optima, w PrestaShop ustawiany jest jego status na podany w konfiguracji,

•  statusy zamówień (Comarch ERP Optima -> PrestaShop)

➢  po zmianie statusu dokumentu Ro w Comarch ERP Optima, zmieniany jest status zamówienia w PrestaShop na ustawiony w konfiguracji

2. Wymagania

• PrestaShop, wersja >= 1.6.1.15
• Comarch ERP Optima, wersja >= 2016.7.1.2000

prestamanu

konfigzam

konfigopt2