Efektywne zarządzanie pracą z aplikacją Comarch HRM

  HRM - zarządzanie miękkimi procesami w HR

  Intuicyjna aplikacja dla kadr i pracowników

  Samoobsługa pracownicza

  moduł podstawowy, obejmujący obszary takie jak PracownicyUrlopyDelegacjeIntranet (Do pobrania) oraz Obieg dokumentów. Dzięki tym funkcjonalnościom z łatwością sprawdzisz, kto dzisiaj jest nieobecny w pracy, zweryfikujesz dane etatowe/dotyczące umowy – swoje i/lub swoich podwładnych, udostępnisz pracownikom kwitki wypłaty czy PIT-11, zaplanujesz delegację czy udostępnisz konkretnym grupom osób dokumenty – regulaminy czy wnioski, z których mogą skorzystać. 

  Zarządzanie czasem pracy

  moduł nadający dostęp do obszarów, takich jak Plan pracyCzas pracyPraca zdalnaRCPPodzielnik (w przypadku współpracy z Comarch ERP XL). Funkcje dostępne w tym module pozwalają kompleksowo zarządzać planem i czasem pracy pracowników – planować i zatwierdzać limitowaną pracę zdalną, tworzyć zapotrzebowanie na pracę pracowników i określać dyspozycyjność do podejmowania zadań służbowych, zaczytywać dane z plików RCP. 

  Rozwój pracownika

  miękki HR w pełnym tego słowa znaczeniu.Moduł ten nadaje dostęp do obszarów Ocena pracownikaRekrutacjaSzkolenia oraz Intranet (Kariera). Dzięki tym funkcjonalnościom sprawnie przeprowadzisz proces oceniania pracowników według kilku metod (90 stopni/ 180 stopni/ OKR) i stworzysz plany szkoleniowe dla swojego zespołu. Aplikacja wesprze Cię także w prowadzeniu rekrutacji nowych pracowników oraz pracowników, którzy są zainteresowani wewnętrzną zmianą w ramach struktur Twojej firmy

  COMARCH HRM

  Program Comarch HRM, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób. Zintegrowane rozwiązania Comarch ERP płynnie wymieniają się informacjami, sprawiając, że codzienna praca z ich zastosowaniem jest znacznie bardziej wydajna niż w przypadku łączenia produktów z ofert różnych dostawców.

  Lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji

  • sprawdzaj na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – planuj pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów;
  • monitoruj kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe;
  • przeglądaj dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

  Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

  • organizuj pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników;
  • zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo zaznaczaj nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy);
  • zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa.

  Plan i czas pracy

  • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
  • możesz zarządzać pracą zdalną swoich podwładnych i określisz zapotrzebowanie na liczbę pracowników pracujących w centrum podległościowym w danym dniu;
  • określisz zapotrzebowanie na pracę swoich podwładnych, mając na uwadze konkretne stanowiska i kwalifikacje;
  • wskażesz swoją dyspozycyjność – czyli gotowość do realizacji zadań służbowych w określonych godzinach;
  • wydrukujesz plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację reguł Kodeksu pracy – jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;
  • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.

  Ocena pracownika

  • motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników: dzięki temu zobaczysz, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowania Twoich pracowników i z łatwością zdefiniujesz obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy!
  • uzyskuj potwierdzenia zapoznania się przez pracownika z jego celami i zadaniami.

  Rekrutacja

  • twórz oferty pracy, praktyk i staży;
  • publikuj ogłoszenia rekrutacyjne na stronie www i w firmowym intranecie;
  • przyjmuj i oceniaj aplikacje kandydatów na wybrane stanowiska;
  • modyfikuj istniejące klauzule poufności oraz dodawaj własne klauzule

  Ewidencja i zarządzanie delegacjami

  • dopasuj funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy – planuj delegacje dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami;
  • przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji online Comarch HRM!

  Szkolenia

  • definiuj własne listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
  • twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia.

  Korzyści dla pracowników

  • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
  • możesz zarządzać pracą zdalną swoich podwładnych i określisz zapotrzebowanie na liczbę pracowników pracujących w centrum podległościowym w danym dniu;
  • określisz zapotrzebowanie na pracę swoich podwładnych, mając na uwadze konkretne stanowiska i kwalifikacje;
  • wskażesz swoją dyspozycyjność – czyli gotowość do realizacji zadań służbowych w określonych godzinach;
  • wydrukujesz plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację reguł Kodeksu pracy – jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;
  • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.

  Mobilna aplikacja kadrowa

  Program Comarch HRM jest w pełni responsywny – dynamicznie dopasowuje się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Dzięki temu bez problemu możesz korzystać z niego nie tylko przy pomocy komputera, ale też urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów.

  Comarch HRM dostępny jest w dwóch wariantach: możesz go zainstalować na komputerze albo korzystać z niego w modelu usługowym w chmurze Comarch.

  COMARCH HRM

  Program Comarch HRM, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób. Zintegrowane rozwiązania Comarch ERP płynnie wymieniają się informacjami, sprawiając, że codzienna praca z ich zastosowaniem jest znacznie bardziej wydajna niż w przypadku łączenia produktów z ofert różnych dostawców.

  Umów się na konsultacje

  Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

  Uruchom plan Diamond

  Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

  Uruchom plan Premium

  Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

  Uruchom plan Standard

  Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

  Umów się na konsultacje

  Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

  Umów się na konsultacje

  Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

  Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes