ShadowProtect SPX Server

StorageCraft ShadowProtect SPX Server

Backup i odzyskiwanie danych dla serwerów Windows

StorageCraft ShadowProtect SPX Server to system do łatwego tworzenia backupu serwerów Windows i szybkiego przywracania ich do działania w przypadku awarii.

StorageCraft ShadowProtect SPX Server pozwala na rejestrowanie zmian zachodzących na serwerze nawet w 15 minutowych odstępach tak, by w przypadku awarii zbackupowane dane były możliwie jak najbardziej aktualne. Unikalne podejście do zagadnienia odzyskiwania danych po awarii umożliwia przywrócenie usług uszkodzonego serwera w ciągu zaledwie kilku minut, redukując wpływ awarii na prowadzoną działalność do absolutnego minimum.

Program ShadowProtect SPX Server został swtorzony z myślą o systemach Windows jak i Linux dlatego też najnowsza wersja programu umożliwia zarządzanie maszynami pracującymi pod tymi systemami z poziomu jednej konsoli administracyjnej

W nowej wersji programu zastosowano nowy interfejs usprawniający bieżące zarządzanie zadania backupu. Teraz z poziomu Linii czasu widocznej w głównym oknie programu możesz podejrzeć wykonywane dotychczas backupy, bezpośrednio z jej poziomu Montować pliki backupu lub odzyskiwać backup w postaci wirtualnej z pomocą technologii VirtualBoot. 

W zależności od strategii wybranej przez administratora, pełny backup serwera może zostać wykonany jednorazowo lub być wykonywany okresowo w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. Program daje również możliwość definiowania harmonogramów tygodniowych lub miesięcznych w ramach których po wykonaniu backupu pełnego tworzone są backupy przyrostowe (incremental backups), które są zwykle stosunkowo niewielkie, a ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę serwera. Nowością w nowej w wersji programu jest Harmonogram mieszany, który łączą w sobie możliwości harmonogramu tygodniowego i miesięcznego. 

Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym. Dodatkowo, może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, aby zapewnić jego dostępność w razie zniszczenia lub uszkodzenia backupu podstawowego. Replikacja może być wykonana na dysk w sieci lokalnej, zasób FTP lub do chmury (funkcja wymaga dodatkowej licencji).

Kluczowe korzyści

 • Backup jako obraz dysku
  Backup obejmuje zawsze dysk lub partycję - tworzony jest tzw. obraz dysku zawierający wszystkie pliki, aplikacje oraz kompletny system wraz z ustawieniami.
 • Unikalny sterownik VSS
  Backup tworzony jest w oparciu o sterownik VSS StorageCraft - jedyny sterownik VSS w pełni certyfikowany przez Microsoft. Dzięki temu migawka (snapshot) tworzonego backupu wykonywana jest bardzo szybko i stabilnie.
 • Odtwarzanie backupu
  Przywróć backup na nową maszynę lub zupełnie inny sprzęt z technologią Hardware Independent Restore.
 • Odzyskiwanie baz MS SQL i MS Exchange
  Odzyskaj bazy MSQ SQL i MS Exchange bez konieczności odtwarzania całego backupu.
 • Odzyskiwanie plików i folderów
  Zamontuj backup jako kolejny dysk logiczny i zobacz wszystkie dane zawarte w backupie w postaci struktury katalogów. Swobodnie przeglądaj, kopiuj a nawet edytuj zapisane na nim dane.
 • VirtualBoot
  Odzyskaj dostęp do danych w postaci maszyny wirtualnej do 5 minut od awarii z technologią VirtualBoot.
 • Zarządzanie zadaniami backupu
  Instaluj i konfiguruj zadania backupu na stacjach roboczych i serwerach w lokalnej sieci z konsoli centralnego zarządzania.
 • Weryfikacja backupu
  Każdy plik backupu jest automatycznie weryfikowany zaraz po utworzeniu. Ustal okres, po którym kopie zapasowe powinny być weryfikowane ponownie. Zawsze możesz wykonać dodatkową weryfikację na żądanie.
 • Powiadomienia mailem i smsem
  Korzystaj z powiadomień o aktualnym stanie wykonania backupu i ewentualnych problemach z jego tworzeniem.
 • Ograniczanie rozmiarów backupu
  Zastosuj kompresję, konsolidację i retencji ograniczając ilość miejsca potrzebnego na przechowywanie backupu. Codzienne backupy przyrostowe łącz w backupy dzienne, tygodniowe i miesięczne.
 • Szyfrowanie backupu 
  Zabezpiecz swój backup jednym z najsilniejszych dostępnych algorytmów szyfrujących AES 256 lub własnym kluczem szyfrującym.

Pobierz Ulotkę

Przeczytaj więcej o możliwościach programu ShadowProtect SPX!

StorageCraft ShadowProtect SPX Server

StorageCraft ShadowProtect SPX Server - Backup StorageCraft ShadowProtect SPX Server - Harmonogram