Presta Shop Optima

1. Opis programu

Presta Shop Optima to aplikacja do integracji danych między sklepem internetowym PrestaShop a Comarch ERP Optima. Operacje wymiany danych odbywają się automatycznie.  

2. Funkcjonalności

• Możliwość skonfigurowania połączenia wielu sklepów PrestaShop z wieloma bazami Comarch ERP Optima

•  Synchronizacja manualna lub automatyczna (uruchamiana z Harmonogramu Zadań Windows)

• Eksport kategorii (Comarch ERP Optima -> PrestaShop) – zachowana pełna struktura (drzewiasta) grup z Comarch ERP Optima

• Eksport towarów (Comarch ERP Optima -> PrestaShop)

Eksportowane dane towarów: ➢  Nazwa ➢  Opis ➢  Kod towaru ➢  Kod EAN ➢  Ilość na magazynie ➢ Cena

•  Aktualizacja towarów (Comarch ERP Optima -> PrestaShop) – podczas synchronizacji aktualizują się wszystkie towary, które były modyfikowane 

•  Eksport atrybutów – atrybuty są przypisywane do odpowiadających im towarów

Eksportowane dane atrybutów: ➢ Zdjęcia towarów ➢ Atrybuty stałe (np.: szerokość, długość, grubość) ➢ Atrybuty predefiniowane, posiadające listę wyboru

•  Import Kontrahentów – możliwość zaimportowania kontrahenta do Comarch ERP Optima (PrestaShop -> Comarch ERP Optima)

Eksportowane dane kontrahenta: ➢ Adres do przesyłki (kraj ,miasto, ulica, numer domu, kod pocztowy) ➢ Imię ➢ Nazwisko ➢ Akronim ➢ Adres e-mail ➢ Telefon ➢ Numer NIP (jeżeli kontrahent jest podmiotem gospodarczym)

•  Import zamówień (PrestaShop -> Comarch ERP Optima)

➢ możliwość wskazania definicji serii dokumentów RO jakie ustawiane są podczas importu zamówienia do ERP Optima, ➢ zamówienia mogą być importowane do Comarch ERP Optima jako zatwierdzone lub w buforze o możliwość ustawienia czy dokument RO ma być liczony od netto lub brutto, ➢  możliwość wskazania kodu usługi z ERP Optima, która dodawana jest na dokument RO z kosztami transportu z PrestaShop, ➢ możliwość ustawienia klienta na dokumencie RO jako NIEOKREŚLONY lub tworzenie kart klientów w Comarch ERP Optima, ➢  możliwość ustawienia klienta niezarejestrowanego jako NIEOKREŚLONY na dokumencie RO, ➢ możliwość wskazania grupy kontrahentów w Comarch ERP Optima, do jakiej mają być przypisani nowo utworzeni klienci podczas importu zamówienia, ➢ z PrestaShop pobierane są zamówienia ze statusem wskazanym w konfiguracji, ➢  po zaimportowaniu zamówienia z PrestaShop do Comarch ERP Optima, w PrestaShop ustawiany jest jego status na podany w konfiguracji,

•  statusy zamówień (Comarch ERP Optima -> PrestaShop)

➢  po zmianie statusu dokumentu Ro w Comarch ERP Optima, zmieniany jest status zamówienia w PrestaShop na ustawiony w konfiguracji

2. Wymagania

• PrestaShop, wersja >= 1.6.1.15 • Comarch ERP Optima, wersja >= 2016.7.1.2000

Presta Shop Optima

Presta Shop Optima

Presta Shop Optima