1.Opis programu

W programie wyświetlana jest lista, która zawiera dokumenty WZ:

  • Bez paragonu
  • Z niezafiskalizowanym paragonem
  • Z błędnie zafiskalizowanym paragonem (na pomarańczowo)

Informacje o tych danych są w kolumnach: ZAFISKALIZOWANY, STATUS, BŁĘDY

Przeznaczeniem programu jest kolejno: automatyczne przekształcenie zaznaczonego dokumentu WZ do paragonu i jego fiskalizacja.

Możemy to zrobić na kilka sposobów:

  • zaznaczając dokument i klikając przycisk FISKALIZUJ w prawym dolnym rogu
  • podwójnie klikając na dokument.
  • Bezpośrednio po zeskanowaniu listu przewozowego. (Aby włączyć taką możliwość musimy zaznaczyć w konfiguracji opcję Fiskalizuj po zeskanowaniu, która znajduje się na zakładce Optima.Filtrowanie

Aplikacja umożliwia standardowe filtrowanie po polach NUMER WZ oraz NUMER LISTU (PRZEWOZOWEGO).

Filtrowanie po numerze listu jest możliwe także przez czytnik kodów. Aby ustawić kursor na filtrze i rozpocząć skanowanie należy wcisnąć przycisk F1 (będąc w kontekście aplikacji). Po znalezieniu dokumentu powinna być zwrócona maksymalnie jedna pozycja.

generator paragonow elte-s

*Możliwe są inne dedykowane funkcjonalności, o które możemy rozszerzyć program Generator Paragonów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt