Comarch e-SprawozdanieComarch e-Sprawozdania

program do tworzenia e-sprawozdań finansowych

 

Od 1 października 2018 roczne sprawozdania finansowe musi być złożone w formie elektronicznej(e-Sprawozdania) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP)przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd) czyli w formie pliku XML.

Comarch e-Sprawozdania to oprogramowanie zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów.

 

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej?

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
 • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

 Co wchodzi w skład e-sprawozdania?

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • kalkulacja podatku dochodowego
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • noty i objaśnienia

 

Niewątpliwie dużą zaletą programu Comarch e-Sprawozdania jest możliwość sprawdzenia czy dokument nie zawiera błędów.   Możliwe jest to dzięki dedykowanemu walidatorowi, który sprawdzi poprawność sprawozdania i natychmiast poinformuje o występujących nieścisłościach.

Obowiązujące terminy

Roczne sprawozdanie finansowe musi najpierw zostać zatwierdzone przez wspólników lub akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

A następnie należy złożyć je w KRS wraz z dodatkowymi dokumentami w ciągu 15 dni (bez względu na rodzaj spółki).

Przykład:

Jeśli sprawozdanie finansowe sporządzane jest na 31 grudnia 2018 to ostatecznym terminem złożenia do KRS jest 15 lipca 2019.

Comarch e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych

By biura Rachunkowe mogły dostosować swoje usługi do zmieniającego się prawa w zakresie sprawozdań finansowych wersja Comarch e- Sprawozdania  jest wzbogacona o dedykowane funkcjonalności.

Aplikacja ta posiada dodatkowo:

 • walidator pliku XML
 • możliwość dodania nowych pozycji do zestawień
 • przygotowanie sprawozdań w oparciu o rok poprzedni
 • możliwość tworzenia paczek sprawozdawczych

Biuro Rachunkowe posiadając jedna licencję może obsługiwać nieograniczoną liczbę firm.

Program Comarch e-Sprawozdania dla każdego

Żeby przygotować sprawozdanie finansowe poprzez aplikację Comarch e- Sprawozdania nie trzeba posiadać systemów Comarch ERP.

Narzędzie to charakteryzuję otwarta architektura, czyli program posiada możliwość podłączenia do dowolnej bazy danych.  Ponadto charakteryzuję się pełną kompatybilnością a dane można wprowadzać ręcznie.

Firma Comarch na bieżąco wprowadza aktualizacje zależne od zmian w przepisach podatkowych co daje gwarancje zawsze aktualnego oprogramowania.

 

Z aplikacji można korzystać w wersji stacjonarnej wykupując licencje i instalując program na swoim komputerze lub w wersji chmurowej – abonamentowej, otwieranej przez przeglądarkę.

Jak wygląda program Comarch e-Sprawozdanie?

 

e-Sprawozdania -wprowadzenie

 

Zakładka „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” jest przedstawiona jako rozwijalna lista informacji zgodna ze schematem danego sprawozdania.

 

 

 

Edycja e-Sprawozdanie

 

Program umożliwia dodanie pozycji uszczególnionych, które mogą być niezbędne do poprawnego przedstawienia sprawozdania finansowego firmy.  Dostępne są dwa rodzaje dodatkowych linii, mianowicie „dodaj równoległą pozycję” lub „dodaj podpozycję”.

 

 

Dodawanie załączników w aplikacji e-Sprawozdanie

Noty uzupełniające sprawozdanie finansowe będzie można dodać jako załączniki np. w formie pdf.

Aplikacja przypina je do pliku XML, a osoba przygotowująca sprawozdanie ma możliwość podglądu załączników w zakładce „Pozostałe noty i objaśnienia”.

 

 

W końcowym etapie przygotowany plik XML należy oznaczyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłać na serwery KRS

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o Comarch e-Sprawozdania

Program Comarch e-Sprawozdania jest ciągle rozwijany. W przyszłości ma być wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. 

Zapraszamy do pobrania wersji DEMO Comarch e-Sprawozdania. Wersja demo posiada wszystkie powyższe funkcjonalności dotyczące sporządzania elektronicznego sprawozdania finansowego.