Comarch ERP XL WEB API

to oprogramowaniem umożliwiającym komunikację oraz wymianę danych pomiędzy systemem Comarch ERP XL i zewnętrzną aplikacją internetową. Jest usługą sieciową Web API w technologii  REST zaimplementowana na bazie protokołu HTTP/HTTPS.

Usługa doskonale nadaje się do tworzenia architektury aplikacji rozproszonych.  Usługi komunikują się z systemem Comarch ERPXL w bezpieczny sposób z wykorzystaniem API XL udostępnionym przez Comarch. Natomiast komunikacja z usługą z poziomu aplikacji zewnętrznej jest zabezpieczona tokenem. Aplikacja występuje w dwóch wersjach: podstawowej  która umożliwia pobieranie kontrahentów, towarów i składanie zamówień oraz rozszerzonej która posiada dodatkowe funkcje takie jak wystawianie faktur, przyjmowanie dostaw czy przesunięcia między magazynami.

LINK DO DEMO POSTMAN

Istnieje także możliwość indywidualnego dostosowania usługi pod klienta.

Opis funkcjonalności Comarch ERP XL WEB API w wersji podstawowej:

 1. Pobieranie towarów będących na stanie
 2. Pobieranie całej bazy towarowej
 3. Pobieranie towaru po kodzie lub EAN.
 4. Pobieranie wszystkich cenników lub wybranego
 5. Pobieranie stanów magazynowych całkowitych lub dla podanego magazynu
 6. Pobieranie listy kontrahentów
 7. Pobranie danych kontrahenta po NIP-ie lub akronimie.
 8. Dodanie Zamówienia sprzedaży ZS w XL-u (z rezerwacją zasobów lub bez)
 9. Pobranie statusu ZS (anulowane, zamknięte, odrzucone, w realizacji, zatwierdzone).

LINK do sklepu

Opis funkcjonalności Comarch ERP XL WEB API w wersji rozszerzonej zawiera wszystkie funkcjonalności z wersji podstawowej i ponadto:

 1. Dodawanie karty towaru (z możliwością dodania atrybutów)
 2. Dodanie karty kontrahenta
 3. Dodawanie faktury FS
 4. Rozliczanie faktury FS
 5. Dodawanie dostaw PZ
 6. Przesunięcia międzymagazynowe MMW
 7. Pobieranie listy magazynów
 8. Pobieranie sposobów dostawy
 9. Pobieranie sposobów płatności
 10. Pobieranie FS w formie PDF
 11. Pobieranie danych zamówienia po ID
 12. Zmiana statusu zamówienia (w tym przekształcenie do faktury)
 13. Podczas dodawania faktury FS i zamówienia ZS jest możliwość podania konkretnego już istniejącego adresu odbioru kontrahenta lub dodanie kolejnego adresu odbioru kontrahenta.

LINK do sklepu

Opis funkcjonalności Comarch ERP XL WEB API PRO+ zawiera:

 1. Pobieranie towarów będących na stanie
 2. Pobieranie całej oferty towarowej wraz z:
  1. Atrybutami
  2. Tłumaczeniami / Językami
 3. Pobieranie towaru po kodzie lub EAN.
 4. Pobieranie Jednostek Miary
 5. Dodawanie karty towaru (z możliwością dodania atrybutów)
 6. Dodawanie, aktualizacja, usuwanie załączników/danych binarnych do produktu
 7. Aktualizacja karty towarów (nazwa,symbol,sww,pcn,en,marka,producent,kraj)
 8. Dodawanie i aktualizacja opisów/tłumaczeń na karcie towaru
 9. Pobranie grup towarowych
 10. Dodanie i aktualziacja grupy do towaru
 11. Ustawienie grupy domyśłnej na towarze
 12. Pobieranie wszystkich cenników lub wybranego
 13. Pobieranie stanów magazynowych całkowitych lub dla podanego magazynu
 14. Pobieranie listy kontrahentów
 15. Pobranie danych kontrahenta po NIP-ie lub akronimie
 16. Pobranie kont kontrahenta
 17. Dodanie karty kontrahenta
 18. Pobieranie listy magazynów
 19. Pobranie listy walut
 20. Pobranie serii dokumentow
 21. Pobieranie sposobów dostawy
 22. Pobieranie sposobów płatności
 23. Pobieranie rodzajów kontrahenta
 24. Pobranie operacji kasowych
 25. Dodanie i pobieranie dokumentów ofert i zamówienia
  1. Oferta zakupu (OZ)
  2. Oferta sprzedaży (OS)
  3. Zamówienie na zakup (ZS) (z rezerwacją zasobów lub bez)
  4. Zamówienie na sprzedaż (ZZ)
 26. Pobranie statusu ZS (anulowane, zamknięte, odrzucone, w realizacji, zatwierdzone).
 27. Pobieranie danych zamówienia po ID
 28. Zmiana statusu zamówienia (w tym przekształcenie do faktury)
 29. Aktualizacja wybranych danych nagłówkowych do zamówienia
 30. Dodawanie, usuwanie i aktualizacja pozycji do istniejącego zamówienia
 31. Pobieranie i aktualizacja wszystkich adresów na zamówieniu dla kontrahentów: główny, docelowy, płatnik
 32. Blokowanie, odblokowanie jednego lub wielu zamówień
 33. Dodawanie i pobranie dokumentów:
  1. Przyjęcie Zewnętrzne(PZ)
  2. Korekta Przyjęcia Zewnętrznego (PZK)
  3. Przyjęcie Zewnętrzne Importowe (PZI)
  4. Korekta Przyjęcia Importowego (PKI)
  5. Przychód Wewnętrzny (PW)
  6. Korekta Przychodu Wewnętrznego (PWK)
  7. Rozchód Wewnętrzny (RW)
  8. Korekta Rozchodu Wewnętrznego (RWK)
  9. Faktura Zakupu(FZ)
  10. Korekta Faktury Zakupu(FZK)
  11. Przesunięcie Międzymagazynowe Wydanie (MMW)
  12. Przesunięcie Międzymagazynowe Przyjęcie (MMP)
  13. Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE)
  14. Korekta Wydania Eksportowego (WKE)
  15. Wydanie Zewnętrzne (WZ)
  16. Korekta Wydania Zewnętrznego (WZK)
  17. Paragon(PA)
  18. Korekta Paragonu (PAK)
  19. Raport sprzedaży (RS)
  20. Korekta raportu sprzedaży (RSK)
  21. Faktura Sprzedaży(FS)
  22. Korekta Faktury Sprzedaży (FSK)
  23. Faktura Eksportowa (FSE)
  24. Korekta Faktury Eksportowej (FKE)
 34. Dodanie zapisu kasowego
 35. Rozliczanie faktury FS
 36. Dodanie opisu analitycznego
 37. Dodanie i pobranie dokumentów Importowych
  1. Faktura Importowa (FAI)
  2. Korekta Faktury Importowej
 38. Ddoanie i pobranie dokumentów SADowych
  1. Sad Składu Celnego (SSC)
  2. Zgłoszenie Celne (SAD)
  3. Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ)
  4. Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ)
  5. Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS)
  6. Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS)
 39. Dodanie dokumentów magazynowych
  1. Wydanie Magazynowe (WM)
  2. Przyjęcie Magazynowe (PM)
 40. Dodanie zlecenia serwisowego (ZSR)
 41. Pobieranie FS w formie PDF
 42. Dodawanie klasy atrybutu
 43. Dodawanie, aktualizacja wartości wielu atrybutów na dowolnym obiekcie w XL
 44. Usuwanie wielu atrybutów przypisanych do obiektu
 45. Pobranie środków trwałych
 46. Dodanie Zlecenia produkcyjnego ZP

LINK do sklepu