Comarch ERP XL WEB API

to oprogramowaniem umożliwiającym komunikację oraz wymianę danych pomiędzy systemem Comarch ERP XL i zewnętrzną aplikacją internetową. Jest usługą sieciową Web API w technologii  REST zaimplementowana na bazie protokołu HTTP/HTTPS.

Usługa doskonale nadaje się do tworzenia architektury aplikacji rozproszonych.  Usługi komunikują się z systemem Comarch ERPXL w bezpieczny sposób z wykorzystaniem API XL udostępnionym przez Comarch. Natomiast komunikacja z usługą z poziomu aplikacji zewnętrznej jest zabezpieczona tokenem. Aplikacja występuje w dwóch wersjach: podstawowej  która umożliwia pobieranie kontrahentów, towarów i składanie zamówień oraz rozszerzonej która posiada dodatkowe funkcje takie jak wystawianie faktur, przyjmowanie dostaw czy przesunięcia między magazynami.

Istnieje także możliwość indywidualnego dostosowania usługi pod klienta.

Opis funkcjonalności Comarch ERP XL WEB API w wersji podstawowej:

 1. Pobieranie towarów będących na stanie
 2. Pobieranie całej bazy towarowej
 3. Pobieranie towaru po kodzie lub EAN.
 4. Pobieranie wszystkich cenników lub wybranego
 5. Pobieranie stanów magazynowych całkowitych lub dla podanego magazynu
 6. Pobieranie listy kontrahentów
 7. Pobranie danych kontrahenta po NIP-ie lub akronimie.
 8. Dodanie Zamówienia sprzedaży ZS w XL-u (z rezerwacją zasobów lub bez)
 9. Pobranie statusu ZS (anulowane, zamknięte, odrzucone, w realizacji, zatwierdzone).

Cena rozwiązania 3500 zł netto

 

Opis funkcjonalności Comarch ERP XL WEB API w wersji rozszerzonej zawiera wszystkie funkcjonalności z wersji podstawowej i ponadto:

 1. Dodawanie karty towaru (z możliwością dodania atrybutów)
 2. Dodanie karty kontrahenta
 3. Dodawanie faktury FS
 4. Rozliczanie faktury FS
 5. Dodawanie dostaw PZ
 6. Przesunięcia międzymagazynowe MMW
 7. Pobieranie listy magazynów
 8. Pobieranie sposobów dostawy
 9. Pobieranie sposobów płatności
 10. Pobieranie FS w formie PDF
 11. Pobieranie danych zamówienia po ID
 12. Zmiana statusu zamówienia (w tym przekształcenie do faktury)
 13. Podczas dodawania faktury FS i zamówienia ZS jest możliwość podania konkretnego już istniejącego adresu odbioru kontrahenta lub dodanie kolejnego adresu odbioru kontrahenta.

Cena rozwiązania 6500 zł netto