ELTE-S DOSTAWCA to aplikacja desktopowa umożliwiająca użytkownikowi przyjmowanie dostaw (poprzez dokument PZ) zaczytując faktury w niestandardowych formatach i z dużą ilością danych. Ponadto ma funkcję dodawania nowych towarów i aktualizacji już istniejących. Program jest zintegrowany z Comarch ERP XL. Możliwe jest przerobienie programu pod system Comarch ERP Optima

Funkcjonalność:

 • zaczytywanie niestandardowych formatów plików z kupionymi od dostawcy towarami
 • zaczytanie wielu plików od tego samego dostawcy w celu wyciągnięcia dużej ilości informacji
 • pobranie danych nagłówkowych
 • wystawianie dokumentu PZ bez konieczności zaczytywania
 • aktualna lista towarów z systemu ERP
 • aktualna lista kontrahentów z systemu ERP
 • możliwość ustawienia marży domyślnej w celu kontrolowania cen sprzedaży
 • operowanie na jednostkach zbiorczych, a co z tym idzie możliwość rozbijania ilości z jednostki większej na mniejszą
 • dodawanie nowych towarów do systemu ERP
 • aktualizacja poszczególnych elementów na karcie towarowej
 • podmiana zaczytanego towaru na inny z systemu ERP
 • dodawanie dokumentu PZ do systemu ERP
 • filtrowanie na listach
 • kolorowanie wierszy, których nie ma w XL lub ich marża nie mieści się w widełkach marży domyślnej
 • kontrola uzupełnianych pól oraz automatyczne wyliczenia na powiązanych polach (np. gdy narzucimy marżę przelicza się cena sprzedaży)

Korzyści:

 • zaczytywanie niestandardowych formatów plików
 • przejrzysty i intuicyjny interfejs
 • kontrola nieistniejących towarów oraz marży
 • aktualne listy towarów i kontrahentów
 • oszczędność czasu
 • obsługa klawiszowa

elte-s dostawca

elte-s dostawca