Kadry i płace

Szukasz sposobów na usprawnienie procesów kadrowo-płacowych?

A może planujesz redukcję kosztów zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej poprzez przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne?

W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego będącego w pełni integralną częścią systemu ERP.

wsparcie kadrowo płacowePełne wsparcie kadrowo-płacowe

  • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
  • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
  • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
  • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.
  • Stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych.

 

Obsługa deklaracji

obsługa deklaracji

  • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli– dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
  • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
  • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline,
  • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
  • Wydruki deklaracji podatkowych.