Najnowsza wersja Comarch ERP Optima jest już dostępna!

Producent systemu do zarządzania Comarch ERP Optima – Comarch S.A. – opublikował najnowszą wersję systemu oznaczoną numerem 2018.2.1. Nowa wersja przede wszystkim dostosowuje system do aktualnych zmian prawnych, ale wprowadza także kilka nowości związanych z rozwojem programu.

Główne zmiany związane z nowymi przepisami prawa, które zaimplementowano w najnowszej wersji to:

  1. wprowadzenie możliwości wysłania plików JPK dla osób fizycznych bez podpisu kwalifikowanego,
  2. aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki do systemu e – Deklaracje PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz z odpowiednimi załącznikami,
  3. wprowadzenie możliwości naliczenia zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z uwzględnieniem aktualnych przepisów,
  4. możliwość prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5% w ewidencji ryczałtowej,
  5. nowe wzory zaświadczeń Z-3 oraz Z-3a zgodne z opublikowanymi na stronie ZUS.

Oprócz nowych funkcjonalności wymaganych ze względu na zmiany w przepisach prawa w systemie pojawiły się nowe funkcje, najważniejsze z nich to:

  1. kolejne wydruki dokumentów typu Eko – Faktura,
  2. dodanie możliwość porównania wprowadzonych zmian w zestawieniu z poprzednim zapisem historycznym na formularzu danych kadrowych pracownika,
  3. wprowadzenie do systemu nowego algorytmu bilansowania nadgodzin dobowych i średnio-tygodniowych.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod nr tel: 12 269-28-89 lub pod adresem e-mail: office@elte-s.com.