Split Payment od 1 lipca 2018

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności wchodzi w życie z dniem 1 lipiec 2018. Pomimo dobrowolności w stosowaniu tego mechanizmu  przedsiębiorcy, którzy się na niego zdecydują powinni przygotować się na duże zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT.

Wprowadzenie w życie Split payment jest jednym  z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, ponadto umożliwia organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, utrudnia lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji i wyprowadzaniu pieniędzy za granicę.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Split payment będzie dotyczyć tylko relacji B2B w zakresie płatności za zakupiony towar lub usługę.

Polegać to będzie na rozdzieleniu płatności za pojedynczą fakturę VAT na dwa odrębne rachunki,  mianowicie na rozliczeniowy rachunek dostawcy i na rachunek VAT dostawcy.

Koniecznym zatem będzie posiadanie  specjalnego konta  wydzielonego w ramach rachunku rozliczeniowego w banku  tzw. rachunku VAT.

Niezależnie od woli przedsiębiorcy, do każdego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w polskiej walucie zostanie utworzony specjalny, techniczny rachunek VAT.

Na czym będzie polegał mechanizm split payment?

Kwota netto będzie, tak jak do tej pory, trafiać na rachunek bankowy dostawcy a kwota podatku VAT na specjalne konto.

Obsługa wprowadzonej regulacji będzie dokonywana jednym przelewem, przy użyciu specjalnego specjalnego „komunikatu przelewu„  udostępnionego przez bank lub SKOK .

Nabywca zostanie poproszony o podanie dwóch kwot: wartości brutto oraz wartości podatku VAT. Jeśli jednak odbiorca przelewu nie będzie posiadał rachunku VAT lub jego rachunek bankowy będzie prowadzony w innej walucie niż PLN transakcja zostanie odrzucona. Pieniądze zostaną zwrócone nadawcy, jednak również w ramach mechanizmu podzielonej płatności – kwota netto zasili jego tradycyjny rachunek, a kwota podatku rachunek VAT.

Regulować będzie można  całości zobowiązań, jak i ich części,  zaliczki, zadatki, przedpłaty – pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury na taką płatność.

Na co będzie pozwalał rachunek VAT?

Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na rachunku VAT w banku będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Przedsiębiorca będzie miał możliwość dysponowania tymi środkami według swojego uznania, ale wyłącznie na cele związane z regulacjami podatku VAT.  Przedsiębiorca chcąc wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT na inne cele zobowiązany będzie do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego.

Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu systemu poboru podatku VAT oraz zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatku.

Ministerstwo finansów wprowadziło szereg zachęt by przekonać podatnika do stosowania regulacji split payment.

Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za niezapłacony przez dostawce VAT.

Szybszy termin zwrotu  nadwyżki podatku gdy wraz z deklaracją zostanie złożony wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek VAT podatnika Urząd Skarbowy zobowiązany będzie do zwrotu tego podatku w ciągu 25 dni.

Brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT

Podwyższona stawka nie będzie miała zastosowania w stosunku do zaległości powstałej za okres, w trakcie którego podatnik co najmniej 95 proc. faktur ureguluje zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

Zwolnienie od dodatkowego zobowiązania podatkowego

Projekt ustawy zakłada by mechanizm był obowiązkowy. Na początku miały być nim  objęte branże gdzie stosowane jest odwrotne obciążenie.

Pierwszym możliwym terminem jest 1 stycznia 2019 r., jeśli oczywiście przez te pierwsze 6 miesięcy okaże się, że mechanizm podzielonej płatności działa sprawnie.

Dostosowanie systemów IT

Ze względu na to, że mechanizm split payment może być stosowany przez nabywcę bez zgody dostawcy konieczne będzie wprowadzenie mechanizmów pozwalających śledzić płatność.

Producenci oprogramowania klasy ERP, w tym Comarch przystosowali już swoje systemy pod kątem regulacji podzielonej płatności. Systemy te są dostosowane  dla każdego sektora B2B średnich, dużych i małych firm.

 Poniższy film pokazuje jak zrealizować płatność typu split przy pomocy oprogramowania Comarch ERP XL.

 

Ustawa: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/62/1 

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298259/12432705/12432706/dokument301915.pdf

RCL:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298259/katalog/12432705#12432705

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak systemy Comarch ERP pomogą przejść przez najnowsze zmiany w prawie!

  Temat (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Treść pytania

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elte-s sp. z o.o. w celu przekazywania mi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług i produktów własnych Elte-s sp. z o.o. lub usług i produktów podmiotów trzecich (partnerów Elte-s sp. z o.o.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Elte-s sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 1219 ze zm.).