Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.0.1 jest już dostępna!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiamy nową wersję Comarch ERP Optima 2019.0.1. Odsłona ta jest przepełniona nowościami, wprowadzeniem elektronicznych teczek pracowników i zmianami dostosowanymi do oczekiwań klientów oraz do zmian w przepisach prawnych.

Zmiany w Comarch ERP Optima związane ze zmiana przepisów

 

 1. Aktualizacja druku ERP7 do nowego, obowiązującego wzoru.
 2. Wprowadzona została kontrola limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w odrąbie okresu zasiłkowego.
 3. Została wprowadzona kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych i podejmujących pierwsza prace po upływie miesiąca.
 4. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji VAT 7 oraz VAT- 7K do systemu e-Deklaracje.
 5. Wprowadziliśmy formularz deklaracji VAT-8.
 6. Umożliwiliśmy dodanie na jednym zgłoszeniu SENT wielu kodów CN i przypisanie im stawek VAT.
 7. Wprowadziliśmy funkcjonalność e-Teczki, która umożliwia prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

Nowości Comarch ERP 2019.0.1. zasługujące na szczególną uwagę

 

Jest już możliwe zapisywanie wersji danych firmy z różnymi datami ich obowiązywania, tak aby na wydruku pojawiały się zawsze prawidłowe dane.

Ponadto dodaliśmy funkcję definiowania nazw plików z wydrukami generowanymi z programu.

Wprowadziliśmy automatyczne pobieranie wskaźników z serwera Comarch podczas logowania do programu.

 

Obszar Handlu

 1. Integracja z Pocztą Polską: e-Nadawca.

Klienci posiadający konto na portalu e-Nadawca Poczty Polskiej od wersji 2019.0.1 Comarch ERP Optima mogą za pośrednictwem programu generować przesyłki w ramach usług świadczonych przez Pocztę Polską.

 

 

 1. Możliwość zapisania faktury zaliczkowej do bufora oraz możliwość podawania procentu wartości.
 2. Na dokumentach handlowych dodano możliwość generowania opisu analitycznego (Dokument TaxFree, Dokument wewnętrzny sprzedaży, Dokument wewnętrzny zakupu, Paragony) oraz magazynowych (Kompletacja przyjęcie produktów, Kompletacja rozchód składników, Przesunięcia MM, Przyjęcie kaucji, Przyjęcie wewnętrzne, Przyjęcie zewnętrzne, Rozchód wewnętrzny, Wydanie kaucji, Wydanie zewnętrzne), a także księgowania wyżej wymienionych dokumentów według opisu analitycznego.

Obszar Księgowości

 1. Został wprowadzony formularz Deklaracja VAT-8 dla podatku od towarów i usług VAT-8.
 2. Wprowadzono usprawnienia w generowaniu własnych zestawień finansowych.
 3. Ewidencja ryczałtowa – dodano nowe zakładki: Działalność gospodarcza i Najem, na których można dodawać dowolnej ilości działalności prowadzonych w formie ryczałtu oraz przypisane do nich przychody.

 

Obszar Płace i kadry

 1. Poszerzone zostały funkcjonalności PKZP polegające na możliwości wpłacania pożyczek uzupełniających oraz edycje harmonogramu spłat.
 2. Wprowadzono funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, e-Teczkę pracownika, dostępną z listy pracowników. Dokument został podzielony na 3 części, w której są zawarte dokumenty związane ze staraniem się o zatrudnieniem, zawarte umowy i zmiany podczas zatrudnienia oraz dokumenty związane z ukończeniem pracy.

NOWE FUNKCJE POSZERZAJĄCE INTEGRACJĘ Z ERP 4

 

W module Analizy BI zostały dodane nowe raporty, m.in.: Sprzedaż ze stanem magazynowym, Analiza ABC oraz Dokumenty PWP. Dodatkowo rozwinęliśmy raporty sprzedażowe i kadrowo-płacowe.

Rozszerzono współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż poprzez możliwość wysyłania informacji o anonimizacji kontrahenta i osoby kontaktowej dokonanej j w Comarch ERP Optima oraz wprowadzono synchronizację split payment na kontrahencie pomiędzy aplikacjami.

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima 2019.0.1.

Nowosci w Comarch ERP Optima 2019_0_1 i Comarch HRM 2019_0_1

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod nr tel: 12 269-28-89 lub pod adresem e-mail: office@elte-s.com.

 

Wypełnij kalkulator ERP by oszacować koszty wdrożenia systemu Comarch ERP Optima w Twojej Firmie

Czytaj więcej o autorskich oprogramowaniach firmy ELTE-S