comarch e-sprawozdania

Comarch e-Sprawozdania jest już dostępne!

Moduł do pełnej obsługi sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

 

Od dnia 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej i podpisania go kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania e-sprawozdań?

Zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe w wymaganym formacie sporządzają:

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Kiedy złożyć e-Sprawozdania Finansowe?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej szczegółów znajda Państwo na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak przygotować się na obowiązkowe wysyłanie sprawozdań finansowych?

Żeby prawidłowo przygotować e-sprawozdanie należy używać systemu ERP, który pozwoli na opracowanie zestawień księgowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz dedykowana aplikacja zintegrowana z modułami finansowo-księgowymi.

Najkorzystniej jest jak program sam zaciąga odpowiednie dane z systemu finansowo-księgowego.

Do takich programów należą systemy ERP Comarch z nowym modułem Comarch e-Sprawozdania.

Zgodnie z zapowiedzią, COMARCH oddał do użytku aplikację do przygotowywania e-sprawozdań, która jest kompatybilna ze wszystkimi systemami Comarch ERP.

Moduł Comarch e-Sprawozdania pozwala na sporządzenie pełnego sprawozdania finansowego zawierającego:

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 • bilansu
 • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
 • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
 • pozostałych not i objaśnień

Narzędzie to umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, czyli w formacie XML.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna także w wersji dla innych systemów ERP, ponieważ możliwe jest ręczne wprowadzanie danych.

W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa aplikacji o kolejne funkcjonalności

 • kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
 • zarządzanie wieloma podpisami pod sprawozdaniem,
 • możliwość budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni
 • szablon informacji dodatkowej, który będzie edytowalny i umożliwi zaciąganie aktualnych danych z kont księgowych.

Docelowo oprogramowanie ma być zintegrowane z systemem ERP, z którego będzie pobierać potrzebne dane na stworzenie dokumentu. Niewątpliwie dużym atutem ma być możliwość archiwizacji sprawozdań z poprzednich lat, co pozwoli na stały dostęp do nich i wykorzystaniu ich w celu np. przygotowania nowych raportów. Zyska także funkcjonalność generowania plików do wydruku.

O tym jakie zmiany zaszły w przepisach prawa w obszarze przesyłania sprawozdań w wersji elektronicznej oraz jak je przygotować i wysłać opowiedzą eksperci Comarch podczas bezpłatnego webinaru.

Szkolenie odbędzie się 17 stycznia. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie http://webinary.comarch.pl/comarch-e-sprawozdania. Webinar rusza o godz. 11.00.

Jeżeli maja Państwo pytania dotyczące aplikacji Comarch e-Sprawozdanie oraz obowiązującego cennika zapraszamy do kontaktu:
tel. (0-12) 269-28-89
office@elte-s.com