Nowa wersja Comarch e-Sprawozdania. Zarządzanie podpisami.

Comarch e-Sprawozdania wersja 2019.2

Poniżej prezentujemy nowe funkcjonalności wprowadzone w Comarch e-Sprawozdania w wersji 2019.2.

Wysyłka e-sprawozdania finansowego do Szefa KAS(integracja z API KAS)

Eksport sprawozdania jest możliwy tylko dla osób fizycznych. Sprawozdanie takie najpierw musi być podpisane oraz powinno mieć dołączone odpowiednie dokumenty powiązane. Wysyłka jest możliwa, gdy sprawozdanie finansowe będzie posiadało status podpisane.

Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod e-sprawozdaniem

Opcja ta daje Nam możliwość sposobu podpisu e-sprawozdania. Mianowicie podpisem kwalifikowanym (lista certyfikatów określonych na komputerze i wywołanym za pomocą pinu) lub podpisem zaufanym ePUAP.

Należy pamiętać o kolejności składani podpisu. Rekomendowane jest by w pierwszej kolejności podpisywać e-sprawozdanie profilem zaufanym e-PUAP a następnie podpisem kwalifikowanym.

Wersja ta daje Nam możliwość wcześniejszego wprowadzenia osób, które musza się podpisać pod sprawozdaniem finansowym. Dzięki temu mamy wyświetlany status podpisu dokumentu.

Zarządzanie wieloma podpisami

Status e-Sprawozdania

Wprowadzono status sprawozdania od Buforu do Zatwierdzony. Bufor oznacza możliwość edycji dokumentu a status Zatwierdzony wywoła automatyczna walidacje pliku ze schematami Ministerstwa w celu sprawdzenia poprawności wypełnienia wszystkich pól. Na zatwierdzonym dokumencie nie ma możliwości wprowadzania zmian.

Nowy wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych zgodny z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości

Powiązane dokumenty

Pojawiła nam się zakładka Powiązane dok. Dołączane są tutaj dokumenty niebędące integralna częścią sprawozdania np. Opinia Biegłego Rewidenta, Sprawozdanie z działalności itp.

Uwaga ważne daty!

Obowiązujące terminy sporządzenia i podpisania e-Sprawozdań przypadający na dzień bilansowy 31.12.2018

Obowiązujące daty e-Sprawozdań

 

 

 

 

Nowa forma sprawozdań finansowych jednoznacznie oznacza, że dokument musi być podpisany zgodnie z obowiązującą datą. Opóźnienia będą widoczne bo jest widoczna w dokumencie e- sprawozdań. Nowy format posiada znakowanie czasem a każdy dokument posiada historie utworzenia. Oznacza to, że organ kontrolny ma możliwość monitorowania wszystkich etapów tworzenia e-sprawozdań finansowych.

Niezłożenie sprawozdania finansowego podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Sąd może nałożyć grzywnę w granicach od 10 do 720 stawek dziennych. W konsekwencji, kara grzywny w roku 2019 może się wahać w granicach od 750 zł do 21 600 000 zł. W skrajnych przypadkach sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat dwóch.

Udostępniamy dla Państwa dokument pdf., w którym znajdują się najważniejsze wskazówki dotyczące e-sprawozdań w najnowszej wersji Comarch e-Sprawozdania 2019.2

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch e-Sprawozdania 2019.2

Kto musi podpisać e-Sprawozdanie finansowe?

Według nowych przepisów sprawozdanie finansowe podpisuje osoba , której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki (cały zarząd).

W celu zamówienia aplikacji Comarch e-Sprawozdanie lub pojawieniu się pytań skontaktuj się z Nami.

Tel.  12 269 28 89

Mail: maja.k@elte-s.com