Biała Lista Podatników w systemach Comarch ERP Optima i XL

Biała Lista Podatników w systemach Comarch ERP Optima i XL

Od 1.09.2019 wprowadzony został wykaz informacji o podatnikach VAT, tzw. Biała Lista Podatników, pozwalający firmom na szybką i skuteczną weryfikacje kontrahentów. Dzięki temu sprawdzimy czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, bądź wykreślono go z rejestru, lub przywrócono zarejestrowanie. Od razu poznamy też  numer rachunku bankowego. Wykaz ten pojawił się w zastępstwie za dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: Zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała Lista Podatników

Białą Listę Podatników znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG. Informacje te są ogólnodostępne i pobierane automatycznie z rejestrów publicznych. Oprogramowanie Comarch ERP Optima również pozwala nam na pobranie danych z Ministerstwa Finansów z wielu poziomów:

 • faktury zakupu
 • korekty faktury sprzedaży
 • zakupu w rejestrze VAT
 • korekty w rejestrze VAT
 • dodatkowej ewidencji kosztów
 • eksportu płatności do banku

Wynik weryfikacji zostaje zapisany na karcie kontrahenta i możemy sprawdzić jego historię.

Białą Lista Podatników
Comarch ERP Optima – historia weryfikacji rachunków kontrahenta

Konsekwencje

Obowiązywać będzie odpowiedzialność solidarna, czyli w sytuacji kiedy po 1.01.2020 przelejemy pieniądze na numer bankowy niezgodny z Białą Listą zarówno my, jak kontrahent może zostać obciążony sankcjami, dlatego ważne jest aby być na bieżąco i posiadać aktualną wersję programu ERP. Warto sprawdzić czy na dzień wykonania przelewu numer jest aktualny (dane w Ministerstwie Finansów są aktualizowane raz dziennie, każdego dnia roboczego). Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL zrobią to za nas automatycznie.

Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima – brak rachunku w wykazie

Zakres informacji

Poza numerem rachunku bankowego Biała Lista Podatników zawiera też inne przydatne dla nas informacje, takie jak:

 • nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • status podmiotu
 • REGON
 • numer KRS
 • adres siedziby
 • dodatkowe informacje dotyczące osób reprezentujących firmę i prokurentów
 • daty rejestracji/odmowy, wykreślenia z rejestru
 • podstawa prawna odmowy, przywrócenia lub wykreślenia

Sprawdź autorskie dodatki do Comarch ERP Optima w naszym sklepie

Przeczytaj też:

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1

Nowa Wersja Comarch ERP XL 2019.3 

Comments for this post are closed.