Comarch ERP Optima Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa w Comarch ERP Optima

Tarcza Antykryzysowa to długo oczekiwany przez przedsiębiorców pakiet pomocowy ze strony rządu. Czy faktycznie pomoże przetrwać i funkcjonować wielu zagrożonym kryzysem wywołanym przez pandemię firmą?  Przekonamy się już wkrótce. Artykuł opisuje obsługę Tarczy Antykryzysowej w systemie Comarch ERP Optima.

Kwarantanna

Pracownik, który został objęty kwarantanną otrzymuje świadczenie z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby (finansowany przez pracodawcę) lub zasiłek chorobowy (finansowany przez ZUS). W programie zaznaczamy standardową nieobecność „zwolnienie chorobowe” z przyczyną zwolnienie lekarskie. System automatycznie naliczy wynagrodzenie w wypłacie, a dodatkowo w zakładce pozostałe możemy zamieścić notatkę, np. pracownik w kwarantannie.

Opieka nad dzieckiem do lat 8

W przypadku zamknięcia żłobka lub przedszkola, pracownikowi przysługuje urlop z racji opieki nad dzieckiem. Taką sytuację odnotujemy, wprowadzając nieobecność „Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek)” , a w wypłacie naliczy się „Zasiłek opiekuńczy”. Dysponując modułem Płace i Kadry Plus taką czynność możemy wykonać seryjnie dla kilku pracowników. Warto mieć aktualną wersję – zasiłek ten dostępny jest od Comarch ERP Optima 2020.4.1.

Ewidencja pracy zdalnej

Comarch ERP Optima pozwoli nam odnotować pracę zdalną pracownika. Służy do tego strefa „Czas pracy wykonywanej zdalnie”, która może zostać wprowadzona w kalendarzu „Plan pracy pracownika” po wejściu do danego dnia, lub przez funkcję „Seryjne wstawianie dni”. Aby możliwości znalazły się w programie, należy go zaktualizować do wersji 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową funkcjonalność dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje. W przypadku gdy musimy odnotować nieobecność podczas wyznaczonej pracy zdalnej, zrobimy to z poziomu konfiguracji kalendarza, zaznaczając wcześniej parametr „Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność”.

Tarcza Antykryzysowa w Comarch ERP Optima

Kolejne czynności, na które pozwala system Comarch ERP Optima dotyczących Tarczy Antykryzysowej, to na przykład:

  • Obniżenie wynagrodzeń (w tym seryjne), w związku z przestojem
  • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy o 20%
  • Rozłożenie na raty, odroczenie, lub czasowe zwolnienie z obowiązku płatności ZUS
  • Odroczenie płatności z tytułu zaliczki na PIT-4R do Urzędu Skarbowego
  • Odliczenie darowizny za wsparcie w walce z koronawirusem COVID-19

Dowiedź się więcej:

Comarch ERP Optima 2020.4.1 – najnowsza aktualizacja

Tarcza Antykryzysowa (strona Comarch)

Zautomatyzuj pracę z naszymi autorskimi dodatkami do Comarch ERP Optima!

Comments for this post are closed.