Sztuczna inteligencja w Comarch ERP XL

Wraz z nową wersją systemu Comarch ERP XL 2022.0 udostępniono funkcjonalność automatycznego wyznaczania wysokości limitu kredytowego kontrahenta.

Jest ona oparta o mechanizmy sztucznej inteligencji, które w inteligentny sposób pozwalają wyznaczyć odpowiednią wartość limitu. Dodatkowo dokonują bieżącej oceny płynności finansowej kontrahenta. Dzięki temu z jednej strony znacząco automatyzują pracę w tym obszarze. Wystarczy jedno kliknięcie w systemie zamiast żmudnych analiz dot. historii płatności i tworzenia predykcji. Z drugiej strony minimalizują ryzyko ewentualnych błędów w tym zakresie. 

  

Aby przybliżyć Państwu w jaki sposób skorzystać z tych mechanizmów i zautomatyzować codzienną pracę przygotowaliśmy krótki film, który prezentuje te funkcjonalności. 

Przypominamy, że system wyposażony jest w funkcje noszące znamiona automatyzacji i robotyzacji, dlatego na kartach Operatorów dodano dwa nowe moduły.

Informacje o funkcjach automatyzujących pracę znajdują się na zakładce [Sztuczna inteligencja]. Podzielona ona jest na dwie listy:

AI (Artificial Intelligence)

RPA (Robotic Process Automation) Funkcje RPA są podzielone na zakładki obszarowe: [Sprzedaż i CRM], [Księgowość], [Księgowość cd.], [Produkcja i Serwis], oraz [Produkcja i Serwis cd.]

Comments for this post are closed.