Pomoc BaseLinker

W razie jakichkolwiek trudności z rozpoczęciem pracy w systemie BaseLinker zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułami na stronie Pomoc BaseLinker. Jakie tematy znajdują się na stronie?

Pierwsze kroki

Strona Czym jest BaseLinker opisuje działanie systemu i możliwości płynące z jego zastosowania. System oferuje przede wszystkim największą na rynku liczbę integracji e-commerce, automatyzację procesu obsługi zamówień czy też masowe wystawianie aukcji i ofert.

Znajdą się tu także informacje o Rejestracji i bezpłatnym okresie testowym, który otrzymują nowi użytkownicy na okres 14 dni.

Strona Konfiguracja BaseLinkera pomoże natomiast w zapoznaniu się z systemem i zastosowaniu go w praktyce.

Quick start

W tym miejscu opisano sposób dodania pierwszego zamówienia, pierwszego produktu oraz wystawiania faktur.

Integracje

Z systemem BaseLinker można zintegrować wiele platform marketplace, sklepów internetowych, hurtowni, aplikacji i wiele innych.

W zakładce Dostępne Integracje przedstawiono moduł integracji oraz proces dodawania nowych integracji.

Na poszczególnych stronach opisano również sposoby integracji systemu z BaseLinker Printer, BaseLinker Caller czy też z systemami ERP.

Manager zamówień

Wszelkie zamówienia pobrane z kont marketplace oraz sklepów internetowych są widoczne na liście zamówień. Filtrowanie listy zamówień opisuje, w jaki sposób dostosować ustawienia filtrowania, aby jeszcze łatwiej i szybciej odnaleźć wybrane zamówienia.

Asystent pakowania systemu BaseLinker to moduł wspierający proces zbierania i pakowania zamówień. Na stronie znajdują się informacje, w jaki sposób uruchomić ten moduł oraz jak zastosować go w praktyce.

Aukcje i oferty

W systemie BaseLinker znaczna część integracji z platformami marketplace to integracje dwukierunkowe. Pozwalają one nie tylko na pobieranie zamówień do panelu, ale również masowe wystawianie aukcji i ofert na podstawie produktów z magazynu. Manager marketplace opisuje proces konfiguracji oraz wystawiania i zarządzania ofertami.

W tej sekcji znajdują się również informacje dotyczące wystawiania aukcji i ofert oraz importowania aukcji i produktów.

Każda aukcja powinna być powiązana z produktem z magazynu, takim jak magazyn podłączonego sklepu internetowego, hurtownia lub magazyn BaseLinker. Powiązanie aukcji z produktami z magazynu dokładnie opisuje, w jaki sposób tworzy się powiązania.

Manager produktów

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów: ręcznie, poprzez import aukcji / ofert z włączoną opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinker lub poprzez import produktów z pliku. Eksporty natomiast przydatne są na przykład podczas tworzenia kopii zapasowych produktów lub do stworzenia własnego eksportu do zewnętrznego programu. Na poszczególnych stronach Pomocy znajdziemy informacje zarówno o imporcie produktów, jak i ich eksporcie.

Magazyn BaseLinkera jest narzędziem, które umożliwia przede wszystkim stworzenie bazy produktów wystawianych potem na platformach marketplace. Dla Konfiguracji Magazynu BaseLinker poświęcona została osobna strona.

Sklepy internetowe

Z systemem BaseLinker można zintegrować sklep internetowy, co pozwala na wystawianie produktów, pobieranie i przekazywanie zamówień czy też aktualizację produktów. Podłączanie sklepu internetowego zawiera wszystkie informacje niezbędne do zintegrowania sklepu internetowego z systemem. Odnaleźć tu można również rozdział na temat Integracji magazynu sklepu. Pobieranie zamówień ze sklepu umożliwi ich obsługę w systemie BaseLinker. Z kolei w przypadku integracji dwukierunkowych marketplace system umożliwia przekazywanie zamówień do sklepu. Zarówno Pobieranie zamówień ze sklepu, jak i Przekazywanie zamówień do sklepu opisano w sąsiednich podrozdziałach pomocy.

Przesyłki

W tym miejscu odnaleźć można informacje dotyczące Nadawania przesyłek – pojedynczo, masowo oraz przy wykorzystaniu automatycznych akcji, a także ich śledzenia. Ponadto opisano proces Integracji z kurierami.

Większość platform marketplace wymaga, aby do zamówienia dodać numer przesyłki. O Przekazywaniu numerów przesyłek również stworzono odrębną stronę, która krok po kroku przedstawia sposób przekazywania numeru przesyłki.

Marketplace

System BaseLinker  umożliwia integrację z wieloma patformami marketplace: Mall.cz, Shopee, Erli, Allegro, Amazon, Ceneo czy eBay. Na stronie Pomocy BaseLinkera dokładnie opisano procesy konfiguracji konta na poszczególnych platformach, wystawiania ofert, aktualizacji aukcji czy też obsługi zamówień.

Moje konto

Opłata za korzystanie z systemu ma formę abonamentu miesięcznego. O tym, jak liczone są zamówienia, od czego zależy wysokość abonamentu oraz jakie są dostępne metody płatności można dowiedzieć się ze strony Abonament.

W tej sekcji użytkownik może również przeczytać, co zrobić w przypadku Zmiany danych firmy oraz w jaki sposób zawierana jest Umowa między BaseLinkerem a Użytkownikiem.

Umowa o świadczenie usług została zawarta na czas nieokreślony. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z dalszego korzystania z systemu. W tym podrozdziale opisane zostało w jaki sposób użytkownik może usunąć lub zawiesić swoje konto.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Pomoc BaseLinker.

Comments for this post are closed.