logotype - ESET Endpoint Security-04logotype - ESET Endpoint Antivirus-04Zrzut ekranu 2015-12-10 16.58.30

Eset Remote Administrator

Zdalne zarządzanie programami ESET

AP_ESET_CMYK_pionCentralne zarządzanie dzięki webowej konsoli

Webowa konsola ESET Remote Administrator umożliwia nadzorowanie całej sieci, w tym stacji roboczych, serwerów i smartfonów z Androidem z poziomu przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie. Konsola została opracowana we współpracy ze specjalistami IT z całego świata, w tym z Polski. ESET Remote Administrator może być zainstalowany zarówno na systemie Windows, jak i Linux. Konsola jest dostępna również jako obraz maszyny wirtualnej. Możliwość automatycznego uruchomienia zadań pomaga zminimalizować czas przestojów poprzez szybkie reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. W celu usprawnienia działania i minimalizacji kosztów administracji nowa webowa konsola działa w oparciu o niezależne agenty, instalowane na stacjach roboczych i działające nawet bez połączenia z siecią.

Webowa konsola

Konsola ESET Remote Administrator jest narzędziem do codziennej pracy administratora z rozwiązaniami ESET, zainstalowanymi na wszystkich urządzeniach w sieci firmowej. Zarządzać można z poziomu przeglądarki internetowej, m.in. za pomocą smartfona, np. będąc w podróży.

Zdalna instalacja

Konsola ESET Remote Administrator umożliwia zdalną instalację lub aktualizację oprogramowania ESET na dowolnym komputerze w sieci. Przy instalacji rozwiązań ESET automatycznie usuwane jest inne oprogramowanie zabezpieczające.

Niezależne agenty konsoli

Niezależny agent przetrzymuje konfigurację otrzymaną z ESET Remote Administrator. Przypisuje odpowiednie polityki i wykonuje zadania bezpośrednio na stacji roboczej, dynamicznie reagując na zdarzenia określone przez administratora, nawet w przypadku braku połączenia z konsolą. Agent realizuje także wszystkie polityki bezpieczeństwa, określone przez administratora.

Raportowanie

Administrator ma możliwość skorzystania z gotowych szablonów raportów lub utworzenia własnych na podstawie informacji przekazywanych przez stacje klienckie. ESET Remote Administrator wybiera tylko niezbędne dane do raportów, przechowując logi na kliencie, co skutkuje lepszą wydajnością bazy danych. Raporty mogą być: przeglądane w postaci grafik widocznych w panelu kontrolnym konsoli (odświeżane w czasie rzeczywistym), eksportowane do pliku PDF we wskazanej lokalizacji lub wysyłane drogą mailową na podany adres.

Zrzut ekranu 2015-12-10 17.03.15

ESET Endpoint Antivirus oraz ESET Endpoint Security

Ochrona stacji roboczych z Windows i Mac OS X

ESET_Box_PL_2015_EES_WIZUAL_cien
Ochrona przed zagrożeniami

Produkty ESET dla stacji roboczych zapewniają ochronę przed wirusami, spyware i innymi zagrożeniami internetowymi. Ochronę tę zapewniają moduły odpowiedzialne za sprawdzanie plików na komputerze, poczty elektronicznej oraz wszystkich pobieranych plików i przeglądanych stron WWW.

ESET Live Grid

Optymalizacja skanowania działa w oparciu o tzw. białe listy bezpiecznych plików oraz w oparciu o bazę reputacji plików, umieszczoną w chmurze. ESET Live Grid rozpoznaje pliki na twardym dysku użytkownika i sprawdza ich reputację na serwerach producenta. Im więcej bezpiecznych plików w chmurze, tym mniej plików trzeba skanować.

Dwukierunkowy firewall (tylko ESET Endpoint Security)

Zapobiega nieautoryzowanym próbom dostępu do sieci firmowej. Zapewnia skuteczną ochronę przed włamaniami. Umożliwia zdefiniowanie zaufanych sieci, powodując, że wszystkie inne sieci, np. publiczne hotspoty Wi-Fi, z którymi próbuje połączyć się użytkownik, są domyślnie traktowane jako połączenia niezaufane i bardziej restrykcyjnie chronione.

System zapobiegania włamaniom – HIPS (tylko dla Windows)ESET_Box_PL_2015_EEA_WIZUAL_cien

HIPS to funkcjonalność, dająca administratorowi olbrzymie możliwości kontroli aktywności plików, aplikacji i kluczy rejestru. Definiując stosowne reguły, HIPS pozwala m.in. monitorować i blokować zmiany w kluczach rejestru, kluczach umożliwiających zmianę właściwości systemu, a także śledzić zmiany w ważnych plikach (np. hosts).

Kontrola urządzeń

Funkcjonalność kontroli urządzeń umożliwia nadzorowanie wykorzystania określonych typów urządzeń na stacjach roboczych w firmie. Dzięki temu administrator może zablokować pojedynczym użytkownikom lub całym grupom, takie urządzenia jak: dyski zewnętrzne, płyty CD i DVD, pendrive’y, urządzenia komunikacyjne USB (w tym modemy GSM), drukarki USB, urządzenia podłączane przez Firewire lub Bluetooth itd. Istnieje również możliwość ustalenia białej listy określonych nośników wymiennych w oparciu o ich producenta, model czy nawet numer seryjny. Opcje dostępu obejmują całkowite blokowanie nośnika lub ograniczenie dostępności do samego odczytu lub do odczytu i zapisu danych.

Kontrola treści (tylko ESET Endpoint Security)

Funkcjonalność kontroli treści oznacza przede wszystkim możliwość kontroli stron www, na które wchodzą użytkownicy sieci firmowej. Funkcjonalność ta pozwala zarządzać dostępem do stron www , w zależności od kategorii w jakiej znajduje się dana strona. Administrator ma do dyspozycji ponad 140 różnych kategorii stron internetowych. Polityki filtrowania stron mogą być przydzielane pojedynczym użytkownikom, jak i całym grupom użytkowników.

Zrzut ekranu 2015-12-10 17.07.44

Eset Endpoint Security for Android

Kompletna ochrona firmowych urządzeń mobilnych z systemem Android

ESET Endpoint Security for Android łączy ochronę antywirusową z zaawansowanym modułem Antyspamowym oraz funkcją Anti-Theft, niwelującą skutki kradzieży lub zgubienia firmowego telefonu.

Zrzut ekranu 2015-12-10 17.33.28

Do najistotniejszych funkcjonalności ESET Endpoint Security for Android należy m.in. kontrola aplikacji, dzięki której administrator może określić jakie aplikacje mogą zostać zainstalowane na urządzeniu. Blokady można dokonać wg kategorii (np. gry), nazwy (np. Spotify) czy dostępu do uprawnień (listy kontaktów, lokalizacji). Rozwiązanie pozwala stosować polityki bezpieczeństwa, umożliwiające nałożenie ograniczeń na użytkownika, np. zablokowanie możliwości korzystania z wbudowanej kamery. Administrator może także określić sposób blokady urządzenia np. wymóc stosowanie 8-cyfrowego numeru PIN lub wzoru do odblokowania składającego się z 7 elementów.

ESET Endpoint Security for Android oferuje także funkcję filtrowania wiadomości SMS/MMS. Administrator może również zablokować połączenia (wychodzące i przychodzące) z konkretnymi numerami w tym m.in. z numerami o podwyższonej opłacie. ESET Endpoint Security for Android oferuje dodatkową funkcję Anti-Theft, która w razie kradzieży lub zgubienia smartfona pozwala na zdalne skasowanie lub zablokowanie danych przechowywanych na kartach pamięci i pamięci wewnętrznej utraconego urządzenia. Funkcjonalność pozwala również lokalizować telefon bądź tablet na mapie Google.

Urządzeniami chronionymi ESET Endpoint Security for Android można zarządzać z poziomu konsoli ESET Remote Administrator lub bezpośrednio na urządzeniu z poziomu konta administratora.

Zrzut ekranu 2015-12-10 17.34.29

Dostępne pakiety rozwiązań ESET

Zrzut ekranu 2015-12-10 17.36.44