1. Opis programu

ELTE-S AKTUALIZATOR CEN jest to aplikacja, której przeznaczeniem jest automatyczna aktualizacja cen w systemie ERP (Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL) na podstawie cen, które obowiązują u naszych dostawców. Użytkownik konfiguruje jaki ma być narzut na pobierane ceny. Narzut może być różny w zależności od tego, do której grupy należy towar w systemie ERP. Istnieje oczywiście możliwość ustalenia z nami innych warunków. Aplikację wystarczy zainstalować na jednym stanowisku, najlepiej na serwerze. Warunkiem koniecznym jest oczywiście udostępnienie cennika przez naszego dostawcę. Może być to w formie pliku na serwerze FTP lub za pomocą API. Jesteśmy też otwarci na inne sposoby pobierania danych.

2. Funkcjonalność

  • Automatyczna aktualizacja cen w systemie na podstawie cennika dostawcy
  • Ustalenie narzutu na cenę w zależności od grupy towarowej (możliwe inne wyznaczniki)
  • Ustalenie maksymalnie dopuszczalnych różnic między starą i nową ceną
  • Ręczna i automatyczna (cykliczna/godzinowa) synchronizacja
  • Zapisywane informacje o anomaliach (różnicach) cenowych

aktualizator cen optimaaktualizator cen optima