1.Opis programu

Elte-s Dokument jest to aplikacja desktopowa umożliwiająca wystawianie dokumentów magazynowych i handlowych takich jak: RW, PW, MM, RO, FS, FZ, PA. Ze względu na swoją prostotę, wielkość elementów i przejrzystość aplikacja jest przeznaczona głównie na tablety. Aplikacja nie pozwala wystawiać kolejnych dokumentów, zanim nie wyślemy poprzedniego.

2. Funkcjonalności bazowe

 • Wystawienie dokumentów: RW, PW, MM, RO, FS, FZ, PA
 • Wybór magazynu
 • Pobranie towarów z Comarch ERP Optimy z aktualnymi stanami magazynowymi
 • Filtrowanie towarów po: kod, nazwa
 • Możliwość ukrycia stanów zerowych na towarach
 • Wprowadzanie danych za pomocą przygotowanej klawiatury
 • Zapis dokumentu w buforze
 • Blokada wystawiania kolejnego dokumentu, jeżeli poprzednie nie został wysłany
 • Edycja dodanego towaru
 • Usunięcie dodanego towaru
 • Bezpośrednia wysyłka dokumentu podczas jego tworzenia
 • Wysyłanie dokumentu z bufora
 • Możliwość usunięcia dokumentu z bufora
 • Szczegółowa kontrola podczas wystawiania dokumentów, która ma na celu zniwelowanie błędów
 • Możliwość ustawienia wielkości wierszy dla poprawienia czytelności

3. Wymagania

 • Standardowa procedura uzupełniania zakładki „Konfiguracja”, zgodnie z nazwami pól
menu dok