1. Opis programu

Kompletacja jest to program desktopowy ułatwiający realizację zamówień poprzez kompletację produktów. Aplikacja pozwala na wybieranie zamienników, oraz automatycznie generuje dokumenty RW i PW, jeżeli klient chce utworzyć produkt, na który nie ma wymaganej ilości surowca z receptury. Program automatycznie tworzy dokumenty MM, PWP, RWS i WZ – realizując w ten sposób cały proces kompletacji danego produktu. Oprócz wyżej wspomnianych dokumentów utworzony zostaje także dokument PW na odpady. Wszystkie dokumenty mają odpowiednią serię i magazyny, ustalone i skonfigurowane wcześniej w Optimie i opisywanej aplikacji. Program pozwala na tworzenie półfabrykatów (składających się z surowca), produktów prostych (składających się z surowca), oraz produktów złożonych, na które składają się półfabrykaty

2. Funkcjonalności bazowe

  • Lista towarów złożonych, z których można tworzyć: półfabrykaty, produkty proste i produkty złożone
  • Filtrowanie listy po polach: kod, nazwa, typ
  • Wprowadzenie docelowej ilości produktu, który chcemy wyprodukować
  • Automatyczne generowanie dokumentów MM, PWP, RWS i WZ w zależności od tego, który produkt chcemy wytworzyć i jakie operacje są do tego procesu niezbędne
  • Generowanie dokumentu PW, odpowiadającego za odzwierciedlenie odpadów, które powstały podczas kompletacji
  • Możliwość wybrania zamienników, w razie braku surowca z receptury
  • Utworzenie dokumentów RW i PW na zamiennik
  • Dokładna obsługa błędów wyświetlana w okienkach aplikacji desktop’owej