Program do realizowania zleceń produkcyjnych i rejestrowania czasu pracy pracowników. Dzięki procesom automatyzacji przyspiesza realizację zleceń produkcyjnych. Dokumenty rozchodowe i przychodowe tworzą się bezpośrednio z programu na podstawie wyliczeń.  Analiza prac umożliwia sprawnie wyliczyć zyski z zlecenia produkcyjnego oraz należną pensję dla pracowników za wykonaną pracę.

Moduł produkcja, procesy:

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Ofertowanie
 3. Planowanie produkcji kalendarz Google
 4. Możliwość uwzględnienie kooperacji wewnątrz firmy i na zewnątrz.
 5. Rozchodowanie surowców
 6. Realizacja produkcji
 7. Rozliczenie produkcji
 8. Przyjmowanie produktów.

Moduł kart pacy, procesy:

 1. Tworzenie listy pracowników i stanowisk wraz z stawkami
 2. Przypisywanie pracownikom stanowisk
 3. Tworzenie kart pracy przez kierowników
  • Przypisanie pracowników
  • Przypisanie zleceń produkcyjnych pobranych z kalendarza Google lub modułu produkcji.
  • Rozliczanie czasu pracy.
 4. Analiza wypłat za dany okres
  • Lista wypłat całościowa
  • Wypłata na pracownika
  • Prace wchodzące w skład wypłaty.
 5. Możliwość eksportu Kart pracy i wypłat do Excela.