Program importuje do Optimy wpisy w rejestrze VAT na podstawie plików w formacie ENOVA.

Program sam tworzy raporty kasowe/bankowe dla form płatności występujących w konfiguracji. Umożliwia zamykanie zbiorczo raportów za wskazany okres.

Dzięki tabelą translacji możliwe jest przypisanie formy płatności z pliku formę płatności w optimie oraz kategorii z pliku kategorii w Optimie. 

Jeżeli w pliku występuje forma płatności, której nie ma w tabeli translacji Formy płatności wyświetli się komunikat z nazwa płatności której brakuje. Program nie wykona dodania dopóki wszystkie formy płatności nie zostaną uzupełnione.

Jeżeli w tabeli translacji Kategorie nie zostanie znaleziona kategoria z pliku, ustawi się domyślna kategoria BRAK (zarówno na wpisie w rejestrze Vat jak i na elemencie). W Optimie znajduje się plik na dokumenty z kategorią BRAK.