1.Opis programu

Program służy do poszerzonej rejestracji danych CRM o klientach przez przedstawicieli handlowych. Jest zintegrowany z systemem Comarch ERP XL

Rozwiązanie składa się z:

 • Programu końcowego (klienckiego ) offline „Kontrahent CRM” dla przedstawiciela handlowego.
 • Programu centralnego na serwerze „Centrala CRM” dla osoby administrującej.
 • Usługi wymiany danych zainstalowanej na serwerze

Opis rejestru kontrahentów w sensie logicznym :

 • Rejestr XL – podstawowe dane o kontrahencie będące w systemie ERP Comarch XL
 • Rejestr CRM – pozostałe rozszerzające/uzupełniające dane o kontrahencie

Są tam informacje których nie ma w XL-u. Informacje te możemy podzielić na dwa podzbiory logiczne:

 • informacje CRM gromadzone z programów klienckich u przedstawicieli
 • informacje handlowe uzupełniane przez administratora poprzez zaczytanie w aplikacji serwerowej z pliku excel.

2. Funkcjonalności bazowe

 • Gromadzenie informacji o klientach obecnych i potencjalnych – statusy klienta
 • Gromadzenie informacji o konkurencji klienta w regionie
 • Możliwość działania of-line u klienta – niezależna baza danych w programie końcowym
 • Możliwość rejestracji spotkań z klientem
 • Możliwość dodawania zdjęć i dokumentów
 • Zcentralizowana baza informacji do wglądu przez administratora
 • Przesyłanie informacji zwrotnej o obrotach i marżach z centrali do przedstawicieli