Comarch ERP Optima biuro rachunkowe

Comarch ERP Optima biuro rachunkowe

Comarch ERP Optima biuro rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne operacje w sposób seryjny. 

Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima. Dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane. Księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania. 

Comarch ERP Optima uzyskał Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości zobacz certyfikat (.pdf)

 

 

Sprawdź, które moduły Comarch ERP Optima będą przydatne dla Twojego biura rachunkowego:

Księga Podatkowa - Comarch ERP Optima biuro rachunkowe

Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Poda tkowa pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

Księga Handlowa - Comarch ERP Optima biuro rachunkowe

Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

Środki Trwałe - Comarch ERP Optima biuro rachunkowe

Środki trwałe

Comarch ERP Optima Środki trwałe pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego.

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

Internetowa Wymiana Dokumentów

IWD znajduje zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach biznesowych: 

 •     jest narzędziem współpracy pomiędzy firmą, a obsługującym ją Biurem Rachunkowym, 
 •     służy do przesyłu danych między placówką handlową a działem księgowym firmy, 
 •     pozwala dwóm niezależnym firmom przesyłać faktury elektroniczne. 

Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch ERP Optima biuro rachunkowe, takie jak: 

 •     dokumenty handlowe,
 •     dokumenty magazynowe,
 •     raporty kasowe,
 •     rozliczenia,
 •     lista pracowników,
 •     lista kontrahentów,
 •     lista banków i urzędów,
 •     formy płatności,
 •     definicje dokumentów,
 •     waluty,
 •     rodzaje kursów walut,
 •     listy płac,
 •     typy wypłat,
 •     dokumenty związane z ewidencją dodatkową,
 •    inne.

 

Skrzynka dokumentów w IWD

Użytkownicy mają przygotowane specjalne „skrzynki” zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje, –aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biuro Rachunkowe. 

Usługa Internetowej Wymiany Danych zapewnia: 

 •     bezpieczeństwo przesyłanych danych, 
 •     oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności wprowadzania dokumentów ręcznie, 
 •     szybką komunikację pomiędzy kontrahentami, 
 •     zapewnienie wiarygodności danych poprzez stosowanie podpisu elektronicznego. 

Więcej szczegółowych informacji na temat tego jak działa IWD można znaleźć w dokumencie:Internetowa Wymiana Dokumentów.

Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego

Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. 

Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach: 

 • podstawowej skierowanej do firm, 
 • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym. 

W wersji dla biur istnieje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Raz przygotowany raport, np. należności nierozliczonych może zostać wysyłany do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta zawiera tylko jego dane. Jeżeli biuro prowadzi księgowość danej firmy, ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. to dodatkowo może się wyróżnić spośród innych biur, wprowadzając dla swoich klientów raportowanie np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. W tym celu przypisuje się wybrany raport sprzedaży do danego klienta za pomocą subskrypcji e-mail, a klient biura rachunkowego w ustalonych okresach (np. raz dziennie) otrzymuje raport dotyczący bieżącego poziomu sprzedaży w jego firmie na swoją skrzynkę mailową. 

W najnowszej wersji Comarch ERP Optima można zdefiniować wysyłanie takiego raportu cyklicznie nie tylko na adres e-mail, ale także na urządzenie mobilne, gdzie można go analizować w aplikacji Comarch ERP Mobilny BI. Do każdej wersji Comarch ERP Optima Analizy BI dla biur rachunkowych dołączone są w pakiecie dwie licencje na Comarch ERP Mobilnego BI, z możliwością rozszerzenia o kolejne. 

Tworzenie raportów na wielu bazach jest użyteczne również dla biur, które mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo można sprawdzić, ile w sumie u wszystkich klientów pozostało nam jeszcze operacji nierozliczonych. Takie przedstawienie wszystkich danych na raporcie może się odbywać na dwa sposoby: albo widzimy sumę całkowitą wszystkich operacji nierozliczonych, albo w podziale na naszych klientów, co zwiększa możliwości analizy. W wersji podstawowej analiz takie zestawienia są niedostępne. 

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail jest na tyle rozbudowane, że pozwala bez problemu dostosować tą opcję pod preferencje klienta. Można zmienić adres, na jaki przychodzi powiadomienie, częstotliwość raportowania, określić jakie raporty są przesyłane. Wszystko dzieje się automatycznie, biura rachunkowe oszczędzają więc czas potrzebny na każdorazowe ręczne przygotowanie i wysłanie takich sprawozdań do klienta. 

W Comarch ERP Optima Analizy BI możesz także tworzyć własne raporty lub skorzystać z naszego doświadczenia współpracy z ponad 85 000 firmami i używać z już gotowych raportów wzorcowych. 

W Comarch ERP Optima Analizy BI dostarczamy ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy: 

 • Raporty Sprzedaży,
 • Raporty Sprzedaży Rok do Roku,
 • Raporty Zakupów,
 • Raporty dotyczące płatności,
 • Raporty Księgowości (ER) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej,
 • Raporty Księgowości (KP) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej,
 • Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej,
 • Raporty Rejestrów VAT,
 • Raporty dotyczące Kadr i Płac,
 • Raporty Płatności na Dzień,
 • Raporty dotyczące Magazynu,
 • Raporty dotyczące Środków Trwałych,
 • Raporty dotyczące CRM,
 • Raporty Handlowe,
 • Raporty Rozrachunków Księgowych.

Comarch BI Point Menadżer 

BI Point Menadżer to usługa dostępna w modelu chmurowym, dedykowana Biurom Rachunkowym korzystającym z oprogramowania Comarch ERP Optima. W ramach rozwiązania, platforma analityczna BI Point Menadżer integruje się z bazą danych programu Comarch ERP Optima pobierając dane, które zostają przetransformowane do odpowiednich modułów analitycznych, tak aby użytkownik mógł z nich korzystać w postaci predefiniowanych raportów i dashboardów. 

Dzięki BI Point Menadżerowi, Biuro Rachunkowe może dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich klientów, a także zapewnić im bieżący dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk ułatwiających prowadzenie biznesu dla swoich klientów. Dzięki BI Point Menadżerowi, biuro jest w stanie szybko i sprawnie przygotować dla klienta dowolnego typu raport czy zestawienie, a następnie udostępnić je za pomocą webowej platformy. 

Bi Point Menadżer to również nowoczesna forma wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym, a jego klientami. Biuro Rachunkowe wykupując dostęp otrzymuje do rozdysponowania konta dla użytkowników, swoich klientów. Dzięki temu klient biura rachunkowego otrzymuje login i hasło, za pomocą którego dostaje się do platformy, na której może sprawdzić aktualne informacje dotyczące swojej firmy. 

Główne korzyści z zastosowania BI Point Menadżera: 

 • 100% webowość, dzięki temu stały dostęp do bieżących analiz 
 • ciekawe formy wizualizacji danych, takie jak wykresy, mapy, wskaźniki 
 • możliwość samodzielnego tworzenia analiz ad–hoc 
 • możliwość wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura za pomocą funkcji komentarzy 
 • intuicyjność narzędzia, dzięki czemu nie potrzebne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy informatycznej 
 • responsywność, co umożliwia korzystanie z narzędzia na smartfonach i tabletach 
 • możliwość generowania wydruków z programu Comarch ERP Optima bezpośrednio do platformy i przesyłanie ich klientowi 
 • automatyczne ładowanie i oczyszczanie danych, zgodnie z ustalonym harmonogramem 
 • łatwe przesyłanie faktur przez Klientów Biura Rachunkowego z poziomu BI Point Menadżera do Comarch ERP Optima, gdzie następuje ich automatyczne zaczytanie do dzięki usłudze OCR 

BI Point Menadżer to coś więcej niż narzędzie raportowe, to też szeroka wiedza i bogate know-how, czego wynikiem są predefiniowane obszary analityczne. Zawierają one dawkę informacji, pogrupowaną w ten sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak największą ilość przydatnej wiedzy wspomagającej kierowanie firmą. W ramach BI Point Menadżera użytkownicy otrzymują dostęp do poniższych pięciu obszarów: 

 • Handel 
 • Logistyka 
 • Płatności 
 • Księgowość 
 • Kadry i Płace 

Obsługa PPK

Aplikacji Comarch PPK umożliwia biurom rachunkowym sprawną obsługę firm w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki niej łatwo dołączyć do swojej oferty nową usługę, pozyskać nowych klientów i generować zyski. 

Narzędzia wspomagające pracę biura rachunkowego:

 • Comarch myPoint
  Narzędzie analityczne do pomiaru, analizy i weryfikacji pracy poszczególnych pracowników oraz całej firmy. Aplikacja pozwala na kontrolę efektywności realizowanych procesów przez operatorów pracujących zdalnie oraz na monitorowanie trendu produktywności w poszczególnych okresach. 
 • Comarch IBARD
  Usługa chmurowa umożliwiająca bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie danych z każdego miejsca. Dzięki wielokanałowemu dostępowi (również przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne), synchronizacji oraz udostępnianiu i współdzieleniu danych, Comarch IBARD jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji pracy zdalnej. 
 • Comarch OCR
  Chmurowa usługa Comarch OCR automatyzuje odczyt i kategoryzację papierowych faktur dzięki czemu pracownicy mają elektroniczny dostęp do dokumentów bezpośrednio z systemu ERP. 
 • Comarch DMS
  Narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zdalnej i mobilnej kontroli procesów biznesowy w firmie. Dzięki elastycznemu modelowaniu procesów i przepływu pracy w firmie, system daje możliwość kontroli pracy z dokumentami elektronicznymi w pracy rozproszonej oraz zdalnej. 
 • Comarch HRM
  Aplikacja do kompleksowego zarządzania pracownikami bez wychodzenia z domu. Program Comarch HRM umożliwia nie tylko skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami, urlopami, nieobecnościami i delegacjami pracowników. Daje też możliwość udostępniania dokumentów poprzez intranet i utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami za pośrednictwem powiadomień i komunikatów na ekranie startowym. Jest w pełni zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP.
 • iKsiegowosc24.pl
  Serwis iKsiegowosc24.pl to usługa, która z jednej strony umożliwia szybkie i bezpłatne znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego oferującego obsługę księgową i kadrowo-płacową, a także przesyłanie do niego dokumentów handlowych drogą elektroniczną. Z drugiej strony, jest to dedykowane miejsce dla biur rachunkowych, w którym w przejrzysty i prosty sposób mogą zaprezentować swoją ofertę. Serwis iKsięgowość24 zrzesza profesjonalne biura rachunkowe, korzystające z oprogramowania Comarch ERP Optima. Serwis jest bardzo dobrze widoczny w wyszukiwarce Google.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP Optima biuro rachunkowe. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 
12 260 44 50 lub za mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemem Comarch ERP Optima biuro rachunkowe oraz innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!