Comarch MES – optymalizacja monitorowania i realizacji produkcji

MES, czyli Manufacturing Execution System, to rozwiązanie wykorzystuje technologię informatyczną oraz elementy automatyki przemysłowej do monitorowania procesów produkcyjnych oraz zbierania kluczowych informacji dla firmy produkcyjnej.

System MES pozwala uzyskać najważniejsze dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. Dzięki temu optymalizacja zarządzania produkcją i wzrostem wydajności cyklu produkcyjnego organizacji.

Poznaj cechy i zalety systemu realizacji produkcji w Comarch ERP XL.

System MES – Funkcje i zadania

System MES usprawnia proces decyzyjny pracowników zarządzających produkcją poprzez:

W praktyce umożliwia to firmie produkcyjnej na szybszą decyzyjność oraz eliminację problemów pojawiających się na hali produkcyjnej.

Poprzez system MES uzyskujesz realne dane o wskaźnikach OEE (Overall Equipment Effectiveness) w czasie rzeczywistym.

Dzięki integracji z maszynami oraz urządzeniami produkcyjnymi firma produkcyjna ma możliwość badania ich rzeczywistego czasu pracy. System MES wspomaga organizację odpowiedniej kalibracji maszyn, eliminację wąskich gardeł w produkcji oraz ograniczeniu zbędnych kosztów.

System MES wspiera bieżącą kontrolę produkcji w toku. Uzyskuje dane o pobranych surowcach, partiach towarów, wadliwych produktach oraz powierzonych zadaniach. W wyniku czego wspiera śledzenie pochodzenia wyrobu.

System MES zbiera informację o aktualnie wykonywanych operacjach produkcyjnych, dostępnych zasobach i zidentyfikowanych opóźnieniach. Dział planistyczny firmy na ich podstawie może dostosować planowanie produkcji do rzeczywistej sytuacji na hali produkcyjnej.

System MES – kluczowe elementy

Oprogramowanie nie musi być skomplikowanym rozwiązaniem. Do prawidłowego działania potrzebne jest zazwyczaj kilka następujących elementów.

System MES może pozyskiwać informację przez panel produkcji tzw. Shop floor online. Panel produkcji ma najczęściej postać płaskiego ekranu, który pozwala operatorowi klikając rejestrować odpowiednie zdarzenia na produkcji. Panele produkcyjne są montowane przy gniazdach roboczych, gdzie odbywają się operacje produkcyjne, które chcemy rejestrować. Istotny jest dobór właściwego panelu produkcyjnego do profilu produkcji firmy pod kątem rozmiaru ekranu, jakości obudowy i odporności na czynniki fizyczne.

System MES do rejestracji procesów produkcyjnych wykorzystuje również technologie automatyki przemysłowej. W tym celu wykorzystuje sterowniki maszyn, czujniki rejestrujące wibrację/ temperaturę czy dedykowane szafy sterownicze. Informacje o realizacji produkcji zaciągane są bezpośrednio z urządzeń produkcyjnych bez konieczności uczestnictwa w tym procesie czynnika ludzkiego. Comarch realizuje ten obszar przez autorską platformę Comarch IoT.

Ważne jest by MES mógł gromadzić i przetwarzać dane w jednej bezpiecznej lokalizacji. Współpraca z Comarch pozwala wykorzystać zarówno prywatną infrastrukturę sprzętową przedsiębiorstwa oraz rozwiązania chmurowe Comarch do rejestracji danych poza firmą.

Rozwiązanie informatyczne z dedykowanym interfejsem, które pozwoli pracownikom firmy na wprowadzanie, odczytywanie czy przetwarzanie danych. System MES może być instalowany na panelach produkcyjnych, komputerach stacjonarnych, czy urządzeniach mobilnych. Comarch MES pozwala na dostosowanie interfejsu MES do wymagań przedsiębiorstwa, jak i rozdzielczości urządzenia, na którym jest zainstalowany.

Funkcje Comarch MES

Comarch MES to oprogramowanie do monitorowania produkcji oferuje szereg funkcjonalności i korzyści usprawniających zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Oto jego najważniejsze funkcje:

Elastyczność i konfiguracja

Użytkownik może samodzielnie dopasować wygląd i zakres informacji widocznych na ekranie do własnych potrzeb i specyfiki działalności. Dzięki czemu pracownik może rejestrować tylko rozpoczęcie i zakończenie operacji produkcyjnej, jak i gdy wymagane jest od niego potwierdzanie konkretnych zabiegów na produkcji.

Można również stworzyć wiele profili ekranów MES, które będą odpowiadały konkretnym grupom pracowników produkcyjnych np. dla operatorów maszyn, brygadzistów, pracowników Kontroli Jakości czy służby utrzymania ruchu.

Lista zadań produkcyjnych

Pracownik przez zeskanowania swojego identyfikatora lub podanie danych logowania otrzymuje wgląd do przypisanych mu operacji produkcyjnych. Wskazana lista operacji wynika z technologii i zleceń produkcyjnych zdefiniowanych w Comarch ERP XL. Operator z poziomu Comarch MES otrzymuje dostęp do szczegółów operacji produkcyjnych takich jak konieczne surowce do pobrania, instrukcje stanowiskowe czy zdjęcie prawidłowo wytworzonego wyrobu.

Rejestracja produkcji

Pracownik przy użyciu systemu Comarch MES może rejestrować szereg informacji związanych z realizacją produkcji w toku.

W ramach systemu może również wykonywać dodatkowe zabiegi produkcyjne np. przygotowanie stanowiska produkcyjnego czy kalibracja maszyny zgodnie z instrukcją.

Kontrola jakości

W ramach Comarch MES można gromadzić kluczowe dane odnoście kontroli jakości produkcji. System umożliwia zarówno bieżącą kontrolę parametrów jakościowych produkowanych wyrobów przez operatorów produkcyjnych oraz wyrywkowe kontrole, pobrania próbek do badań realizowane przez pracowników działu kontroli jakości.

Generowanie dokumentów PW/RW

Na podstawie operacji zarejestrowanych w Comarch MES w systemie ERP wygenerują się odpowiednie dokumenty PW i RW, które uaktualnią stany surowców i wyrobów gotowych.

Najważniejsze korzyści z posiadania Comarch MES

Comarch MES jest oparty o ergonomiczną logikę działania i szerokie możliwości konfiguracji. Łatwość wdrożenia tego rozwiązania pozwala na szybkie osiągnięcie następujących korzyści:

  • Informacje o produkcji w czasie rzeczywistym,
  • Eliminacja nieprawidłowości, opóźnień, awarii, odpadów oraz strat produkcyjnych,
  • Wzrost wydajności pracowników,
  • Wzrost wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness), czyli całkowitej efektywności wyposażenia produkcyjnego,
  • Poprawa jakości produkcji oraz produkowanych wyrobów,
  • Ograniczenie kosztów produkcji oraz ograniczenie papierologii na produkcji,
  • Skuteczne planowanie produkcji i zarządzanie parkiem maszyn,
  • Szybsza naprawa maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!