Zarządzanie magazynem wysokiego składu - Comarch WMS Zarządzanie

Czy potrzebujesz rozwiązania do efektywnego zarządzania dużym magazynem? Czy chciałbyś ustalić organizację wewnętrzną magazynu? Ważne jest dla Ciebie śledzenie lokalizacji i obsługi materiałów w magazynie? A może chciałbyś mieć informacje na temat obciążenia pracowników podczas przydzielania im zadań związanych z magazynem?

Comarch WMS Zarządzanie jest dedykowanym narzędziem do efektywnego zarządzania logistyką magazynową w przedsiębiorstwie. Umożliwia kompleksowe zarządzanie magazynem o dużych możliwościach składowania oraz pracownikami odpowiedzialnymi za wykonywanie im przypisanych dyspozycji i innych zadań.

Poznaj korzyści

Comarch WMS Zarządzanie zawiera centralne centrum kontrolne dla magazynu i jego procesów. Ta aplikacja webowa skierowana jest do dyspozytorów i kierowników magazynu, umożliwiając im:

 • Elastyczne tworzenie struktury magazynowej.
 • Zarządzanie lokalizacjami i kontrolę nad przenoszeniem zasobów w magazynie.
 • Monitorowanie realizacji dyspozycji dokonywanych przez operatorów w aplikacji Comarch WMS Magazynier.
 • Administrację uprawnieniami magazynierów oraz dostosowywanie parametrów procesów.
 • Kontrolę minimalnych i maksymalnych stanów towarów.
 • Weryfikację obciążenia i ocenę magazynierów.
 • Konfigurację zleceń wysyłki kurierskiej.
 • Analizę danych magazynowych przy użyciu raportów.

Wybrane funkcje Comarch WMS Zarządzanie

 • Precyzyjne umiejscowienie towarów w magazynie,
 • Monitorowanie przepływu towarów w magazynie,
 • Skuteczne zlokalizowanie każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki,
 • Automatyzacja operacji,
 • Optymalizacja efektywności czasu pracy,
 • Wykonanie wieloetapowych procesów przyjęcia, przemieszczenia i wydania towarów,
 • Obsługa złożonych procesów multikompletacji na magazynie,
 • Realizacja procesów cross-dockingu w magazynie,
 • Obsługa ciągłej inwentaryzacji,
 • Realizacja inwentaryzacji zgłaszanej przez magazynierów,
 • Kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego towaru w magazynie, np. w celu sprawdzenia zgodności z wcześniejszym zamówieniem.

Usprawnienia dla dyspozytorów

Comarch WMS Zarządzanie umożliwia efektywną obsługę dyspozycji magazynowych pochodzących z systemu ERP poprzez:

 • Prosty i intuicyjny interfejs listy dyspozycji, umożliwiający łatwe przeglądanie i zarządzanie nimi.
 • Podział zadań w zależności od ich statusu, umożliwiający ustalanie kolejności realizacji przy użyciu priorytetów.
 • Ręczne lub automatyczne przypisywanie magazynierów do realizacji dyspozycji.
 • Podgląd aktualnego obciążenia pracowników magazynu, umożliwiający monitorowanie ich zajętości.
 • Monitorowanie postępu i etapu realizacji dyspozycji magazynowych.
 • Możliwość zmiany sposobu dostawy i przypisanego kuriera oraz podgląd tych informacji.
 • Weryfikację danych związanych z dyspozycją, takich jak powiązane dokumenty, adres wysyłki, waga, data realizacji.
 • Ergonomiczne filtrowanie dokumentów do realizacji oraz już zrealizowanych.
 • Przypisywanie i podgląd jednostek logistycznych powiązanych z dyspozycją.
 • Możliwość generowania nowych dyspozycji zgodnie z potrzebami.

Dzięki zastosowaniu Responsive Web Design, aplikacja webowa Comarch WMS Zarządzanie automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów. Kierownik magazynu może zatem wygodnie zarządzać pracą magazynu na dowolnym urządzeniu, takim jak laptop, komputer PC, smartfon czy tablet, zachowując przejrzystość i wygodę obsługi.

Kontrola procesu inwentaryzacji magazynu

Weryfikacja faktycznego stanu magazynu jest kluczowym procesem logistycznym. Przeprowadzenie inwentaryzacji nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także zapewnia ciągłość pozostałych działań magazynowych, umożliwia dostęp do aktualnych danych dotyczących stanów towarów oraz pozwala wykryć błędy i nadużycia.

Comarch WMS Zarządzanie dostarcza kierownikom magazynu następujące funkcje:

 • Dostosowanie obsługi procesu inwentaryzacji całego magazynu.
 • Wybór metody przeprowadzenia inwentaryzacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier (np. spis z natury, porównanie stanów).
 • Wskazanie wewnętrznych lokalizacji lub partii towarów do poddania inwentaryzacji.
 • Automatyczne tworzenie zleceń inwentaryzacji po zgłoszeniu braków przez magazyniera.
 • Monitorowanie postępu zliczania wybranych pozycji poddanych weryfikacji.
 • Filtrowanie nadwyżek i niedoborów.
 • Wybór pozycji do ponownego odczytu (umożliwiający wieloetapowe inwentaryzacje).
 • Możliwość zlecania inwentaryzacji firmom zewnętrznym poprzez eksport pozycji i lokalizacji magazynowych oraz importowanie wyników inwentaryzacji.
 • Przekazywanie wyników inwentaryzacji do systemu ERP w celu ewidencji różnic.

Dzięki tym funkcjonalnościom Comarch WMS Zarządzanie umożliwia skuteczną realizację procesu inwentaryzacji, co pozwala kierownikom magazynu na dostosowanie go do swoich potrzeb i zapewnienie bieżącej kontroli nad stanami towarów.

Zarządzanie lokalizacją zasobów

Comarch WMS Zarządzanie oferuje możliwość elastycznego tworzenia struktury magazynowej, która nie tylko obejmuje dowolnie zdefiniowane elementy, takie jak strefy, rzędy, regały i półki, ale także umożliwia tworzenie magazynów zbiorczych w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej. System WMS zapewnia następujące funkcje:

 • Możliwość wyboru dowolnych elementów do konstrukcji struktury magazynowej.
 • Odpowiednie dostosowanie kontrolowanych parametrów, takich jak objętość i nośność.
 • Możliwość dostosowania liczby poziomów struktury do indywidualnych potrzeb magazynu.
 • Dowolna adresacja lokalizacji, w tym możliwość definiowania listy wartości dla generowanych położeń.
 • Szybkie generowanie etykiet dla lokalizacji (gniazd) magazynowych.
 • Zarządzanie lokalizacjami poprzez definiowanie priorytetów oraz określanie dozwolonych i zabronionych towarów do składowania.
 • Definiowanie normatywów i domyślnych lokalizacji dla towarów.
 • Podgląd zajętości powierzchni magazynu oraz poszczególnych poziomów, na przykład stref.
 • Weryfikacja aktualnego stanu i położenia towaru, partii oraz nośnika za pomocą kodów SSCC.
 • Tworzenie dyspozycji relokacji towaru lub nośnika.
 • Automatyczne uzupełnianie miejsc kompletacji (pickingu) na podstawie zdefiniowanych minimalnych stanów towaru.
 • Sterowanie algorytmami składowania i pobierania towaru z lokalizacji.
 • Wykorzystanie współdzielonych lokalizacji między magazynami w celu maksymalizacji wypełnienia położeń.

Dzięki tym funkcjonalnościom Comarch WMS Zarządzanie umożliwia elastyczne tworzenie struktury magazynowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i zapewniającej optymalne zarządzanie przestrzenią magazynową.

Opcje konfiguracji

Comarch WMS Zarządzanie umożliwia elastyczną konstrukcję magazynu, której podstawę stanowią dowolnie zdefiniowane elementy, takie jak strefy, rzędy, regały i półki. Dodatkowo, system umożliwia tworzenie magazynów zbiorczych w celu bardziej efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Oto niektóre z funkcji oferowanych przez Comarch WMS Zarządzanie:

 • Możliwość wyboru dowolnych elementów do budowy struktury magazynowej.
 • Odpowiednie dostosowanie kontrolowanych parametrów, takich jak objętość i nośność.
 • Dostosowanie ilości poziomów struktury do indywidualnych potrzeb magazynu.
 • Dowolna adresacja położeń, w tym możliwość wprowadzania listy wartości do generowanych lokalizacji.
 • Szybkie generowanie etykiet dla lokalizacji magazynowych.
 • Zarządzanie położeniami poprzez określanie priorytetów oraz towarów dozwolonych i zabronionych w konkretnych lokalizacjach.
 • Definiowanie normatywów i domyślnych położeń dla towarów.
 • Podgląd zajętości powierzchni magazynu oraz poszczególnych poziomów, na przykład stref.
 • Weryfikacja aktualnego stanu oraz położenia towaru, partii i nośników za pomocą kodu SSCC.
 • Tworzenie dyspozycji relokacji towaru lub nośników.
 • Automatyczne uzupełnianie miejsc kompletacji (pickingu) na podstawie zdefiniowanych minimalnych stanów towaru.
 • Sterowanie algorytmami składowania i pobierania towaru z lokalizacji.
 • Wykorzystanie współdzielonych lokalizacji między magazynami w celu maksymalizacji wypełnienia dostępnych położeń.

Dzięki tym funkcjom Comarch WMS Zarządzanie umożliwia elastyczną strukturę magazynową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb firmy oraz efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch WMS Zarządzanie. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemami Comarch oraz innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!