Aplikacja Elte Pulpit Kontrahenta współpracująca z Comarch ERP Optima.

Przedstawiamy Państwu kolejną aplikację naszej produkcji – Elte Pulpit Kontrahenta – współpracującą z systemem Comarch ERP Optima. Elte Pulpit Kontrahenta jest aplikacją webową, której zadaniem jest proste i wygodne składanie zamówień przez Kontrahentów.

Zamówienia wpływają bezpośrednio do Comarch ERP Optima w postaci Rezerwacji Odbiorcy.

Konta Klientów tworzone są przez Administratora platformy i umożliwiają, po udostępnieniu poświadczeń do konta danego kontrahenta, składanie zamówień z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

Kluczowe dla Klienta funkcjonalności to:

  • Aktualna lista towarów uwzględniająca rabaty dostępne dla danego Kontrahenta,
  • Dynamiczne filtrowanie listy towarów,
  • Dynamiczne przenoszenie klikniętych towarów z cennika do koszyka,
  • Możliwość edycji towaru dodanego do koszyka,
  • Złożenie Rezerwacji Odbiorcy w Comarch ERP Optima,
  • Historia zamówień złożonych przez Kontrahenta,
  • Lista faktur wraz z ich podglądem, filtrowanie listy, możliwość pobrania faktury w formacie PDF lub EDI.

Aplikacja może współpracować z kolejnym programem produkcji Elte-S – Elte Rabaty, umożliwiającym konfigurację rabatów, także czasowych, w Comarch ERP Optima. 

Opis funkcjonalności aplikacji oraz dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod nr tel: 12 269-28-89

lub pod adresem e-mail: office@elte-s.com.