ERP Optima w firmie doradczej

Comarch ERP Optima w firmie doradczej Inspire Sourcing S.J.

System Comarch ERP Optima jest na tyle uniwersalny, że może znaleźć zastosowanie w wielu branżach. Tym razem przedstawiamy wdrożenie w ERP Optima w firmie doradczej INSPIRE Sourcing S.J. Działa ona na rynku usług doradczych już od kilkunastu lat. Firma ta wyspecjalizowała się w zaawansowanych szkoleniach biznesowych dla pracowników z różnych branż. Prowadzi usługi konsultacyjne, pomaga w zdobywaniu dofinansowań z różnych źródeł oraz prowadzi całościową opiekę w trakcie realizacji dofinansowania. 

Ze względu na specyfikę firmy kluczem do wdrożenia jest przede wszystkim moduł CRM, w którym wykorzystujemy kluczowe elementy jego funkcjonalności. 

Obieg dokumentów można skrótowo przedstawić w następujący sposób:

Rejestracja zdarzenia w CRM Optima

Zapytanie ofertowe spływa od kontrahenta. Tworzymy kontakt w CRM, w którym zawieramy kontrahenta, osobę/osoby kontaktowe, temat (zakres prac) oraz datę złożenia oferty (rozpoczęcia zadania)Jeżeli istnieją dokumenty powiązane z zadaniem, można je rejestrować na dysku zewnętrznym dostępnym z wszystkich stanowisk (NAS). Informacja o lokalizacji plików zawarta jest w formularzu kontaktu, zakładka 4 Atrybuty -> pliki. 

Kolejnym etapem jest tworzenie kontaktu powiązanego, a w nim w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, opis kontaktu z klientem, notatka ze spotkania itp.  

Kontakty użyte jako zadania będą też służyć do rejestracji czasu pracy operatorów nad projektami. Czas może być wpisany „z ręki” lub rejestrowany automatycznie.

Realizacja projektu

W przypadku gdy projekt nie dojdzie do skutku,  kontakt/zadanie główne oraz podrzędne etapy należy zamknąć (odznaczyć parametr „w realizacji”). Filtr na liście kontaktów i zadań pozwala ukryć te zdarzenia.  

Jeśli jednak projekt dochodzi do skutku, tworzymy wtedy kolejny etap zadań – ostatni – realizacja. Tu także można dołączać dokumenty związane z realizacją projektu (umowy, ankiety, świadectwa, podręczniki itp.). 

Powiązane dokumenty w obrębie systemu ERP

W trakcie pracy z systemem Comarch ERP Optima w firmie doradczej istnieje możliwość kojarzenia z zadaniami/kontaktami dokumentów źródłowych bądź wynikowych, np. wiadomość e-mail, oferta, faktura itp. 

Fakturowanie i rozrachunki

Zakończenie prac nad projektem skutkuje wystawieniem faktury, do czego służy moduł Faktury.  W module można również prowadzić ewidencję kosztów. Do kontroli stanu rozrachunków służą narzędzia dostępne w module Kasa/Bank

Raportowanie

W oparciu o dane rejestrowane w systemie Comarch ERP Optima w firmie doradczej można skonstruować raporty pomocne w zarządzaniu firmą. Najlepszym narzędziem będzie tu moduł Analiz BI, ponieważ może okazać się pomocny przy rozliczaniu czasu pracy nad projektami. 

Z pewnością widać, że przy pomocy niezbyt kosztownych rozwiązań można zorganizować sprawnie działający obieg dokumentów. W związku z tym zapisywanie ich w bazie danych, jak i wewnętrznych lokalizacjach może stać się jeszcze prostsze. 

Program realizuje procedury uściślające kontakty z klientami i powiązania pomiędzy pracownikami wewnątrz firmy usługowej o dość specyficznym charakterze. System Comarch ERP Optima w firmie doradczej pozwoli na zrealizowanie wszystkich wymienionych czynności.

Zapraszamy Państwa na darmową konsultację i wycenę wdrożenia systemu ERP. office@elte-s.com tel: 797 604 592

Ceny modułów i szybki zakup dostępny w naszym sklepie internetowym.
Więcej informacji na temat Comarch ERP Optima przeczytają Państwo również na naszej stronie internetowej.

Comments for this post are closed.