Własne pola dodatkowe w zamówieniach

BaseLinker – oprócz standardowych pól zamówienia – posiada tzw. pola dodatkowe. Użytkownicy mogą dostosować je odpowiednio do swoich potrzeb. Ponadto pola dodatkowe pozwalają na rozbudowanie standardowej karty zamówienia. Do tej pory były dwa takie miejsca – tekstowe Pola dodatkowe 1 i 2 – ale teraz opracowano nowy zestaw pól dodatkowych. Mogą zostać one wykorzystane do przechowywania dodatkowych informacji oraz dostosowania karty zamówienia pod indywidualne potrzeby.

Wprowadzone zmiany

  • Kolejne 10 pól dodatkowych
  • Zawartością pola dodatkowego może być nie tylko tekst, ale również lista, liczba, przycisk wyboru, przycisk opcji, pole wyboru daty, pole typu ‘Plik’
  • Możliwość wyszukiwania zamówienia na podstawie wartości w polach dodatkowych
  • Podczas archiwizacji zamówienia wartości pól dodatkowych nie są usuwane 
  • Obsługa pól dodatkowych pojawi się także w API BaseLinker

Jakie korzyści przynoszą pola dodatkowe?

  • Dodanie dokładnych informacji o zamówieniu
  • Filtrowanie listy zamówień
  • Informacje z pól dodatkowych można wyświetlić m.in. w Asystencie
  • Możliwość dodania pól dodatkowych do Wydruków i eksportów bądź korzystania z nich w szablonach wiadomości e-mail i SMS
  • Możliwość użycia pól dodatkowych jako warunków w automatycznych akcjach

Mapowanie pól dodatkowych

Mapowanie pozwala na połączenie odpowiedniego pola dodatkowego utworzonego w BaseLinkerze z atrybutem Optima, z którego wartość przenosi się do wskazanego pola dodatkowego. Pola dodatkowe można wcześniej zdefiniować w BaseLinker -> Zamówienia -> Ustawienia -> Pola dodatkowe. Przy mapowaniu należy zachować zgodność typów przy przekazywaniu wartości z atrybutu do pola dodatkowego. Na przykład atrybut optima typu text powinien być zmapowany z polem dodatkowym typu text. 

Comments for this post are closed.