Comarch WMS – zarządzanie magazynem w jednym miejscu

Firma Comarch w swojej ofercie posiada idealne rozwiązanie dla obsługi całej gospodarki magazynu wysokiego składowania, którym jest Comarch WMS. Składa się z dwóch elementów, którymi są sekcje Zarządzanie oraz Magazynier. Przepływ towarów na magazynie może być w pełni kontrolowany w każdym czasie, dzięki pełnej synchronizacji z Comarch ERP XL.

Comarch WMS posiada wiele przydatnych funkcji, które pozwolą w odpowiedni sposób zarządzać magazynem wysokiego składowania. Wśród podstawowych funkcji możemy wyróżnić szybkie i dokładne zlokalizowanie towarów na magazynie, kontrolę obrotu towaru oraz bezproblemową obsługę każdej przyjętej partii towaru. Istnieje również możliwość kontroli ilościowej i asortymentowej przyjmowanego towaru.

Aplikacja  obsługuje wieloetapowe procesy związane z przyjęciem, przesunięciem i wydaniem towaru. Realizowane są również procesy multikompletacji i procesy typu cross-docking. Jedną z opcji programu jest obsługa inwentaryzacji ciągłej oraz inwentaryzacji zgłoszonej przez pracownika magazynu. System oferuje również automatyzację operacji i optymalizację czasu pracy.

Comarch WMS Zarządzanie

Jest to aplikacja webowa, która pozwala zarządzać magazynem oraz procesami, które zachodzą w nim. Dzięki niej możliwe jest zarządzanie pracownikami magazynu oraz przydzielanie im dyspozycji do wykonania. Skierowana jest przede wszystkim do kierowników magazynu oraz dyspozytorów.

Korzyści wynikające z używania aplikacji:

  • w prosty sposób możemy budować i konfigurować strukturę magazynu,
  • zarządzamy położeniem oraz relokacją zasobów,
  • kontrola stanów minimalnych i maksymalnych towaru na magazynie,
  • weryfikacja wykonania zleceń przez magazynierów w aplikacji WMS Magazynier
  • zarządzanie uprawnieniami magazynierów oraz przydzielanie im zadań, weryfikując przy tym ich obłożenie,
  • raportowanie procesów zachodzących na magazynie,
  • możliwość kontroli procesu inwentaryzacji na magazynier

Proces inwentaryzacji magazynu

Comarch WMS Zarządzanie dzięki swojej bogatej funkcjonalności pozwala na kontrolę procesu inwentaryzacji magazynu. Pozwala to zapewnić ciągłość pozostałych procesów magazynowych oraz pozwala wykryć błędy oraz niezgodności. 

Inwentaryzacja może się odbywać w sposób ciągły, jak również zostać przeprowadzona po zgłoszeniu przez pracownika magazynu nieścisłości w danym towarze. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji mamy do wyboru dwa sposoby jej przeprowadzenia: spisu z natury lub porównania stanów magazynowych. W prosty sposób możemy również zlecić inwentaryzację firmom zewnętrznym. Jedyne co musimy zrobić to wyeksportować pozycje położeń magazynu, a następnie zaimportować wyniki inwentaryzacji. Program umożliwia śledzenie postępu zliczania towaru poddanego inwentaryzacji. W prosty sposób możemy wyfiltrować nadwyżki i niedobory. Jest również możliwość stworzenia wieloetapowych inwentaryzacji, gdzie sprawdzany towar może być odczytany ponownie. Kolejną cechą inwentaryzacji jest możliwość przesłania wyników z kontroli do systemu ERP XL w celu ewidencjonowania różnic.

Dyspozycje realizacji zleceń

W Comarch WMS Zarządzanie przewidziano również możliwość zarządzania zleceniami, które spływają z systemu ERP. Dzięki prostemu interfejsowi możemy przypisywać ręcznie jak i automatycznie zlecenia magazynierom z uwzględnieniem ich obciążenia pracą. Dyspozycje można dzielić do realizacji w zależności od statusu. Można im również nadać kolejność realizacji ustawiając priorytet wykonania.

W każdym momencie możemy monitorować stan realizacji zlecenia oraz zweryfikować dane oraz  zmienić sposób dostawy. W prosty sposób możemy wyfiltrować dyspozycje, które są do realizacji oraz te już zrealizowane. Aplikacja umożliwia również przypisanie i zmiany jednostek logistycznych przypisanych do danego zlecenia oraz wygenerowanie nowego zlecenia w zależności od potrzeb magazynu.

Lokalizacja zasobów

W Comarch WMS Zarządzanie możemy w łatwy sposób zdefiniować strukturę magazynu. Można go zbudować z już zdefiniowanych elementów tj: strefy, rzędy, regały, półki lub utworzyć swoje strefy magazynowe. Dostępne jest również tworzenie magazynów zbiorczych.

System WMS pozwala odpowiednio dobrać parametry (nośność, szerokość, wysokość), które w każdej chwili mogą być kontrolowane oraz swobodnie dostosować ilość poziomów na potrzeby magazynu. Aplikacja pozwala ustalić dowolną adresację położeń oraz zarządzanie nimi poprzez  priorytety lub dozwolone/zabronione towary do składowania. Z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie w każdej chwili sprawdzić stan oraz zajętość każdej zdefiniowanej powierzchni magazynu. System zweryfikuje również partie oraz nośnik towaru. Program oferuje również tworzenie relokacji towaru lub nośnika. Możliwe jest również samo uzupełnianie się towaru po ustaleniu stanu minimalnego lub maksymalnego na danej jednostce logistycznej.

 

Dostosowanie Comarch WMS

Comarch WMS jest oferowany firmom, które działają w różnych branżach. Stąd pojawia się możliwość konfiguracji i dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb każdego magazynu. Z poziomu aplikacji można w prosty sposób stworzyć profile uprawnień dla pracowników magazynu. W tej aplikacji zdefiniujemy jednostki logistyczne i wszystkie ich parametry.

Aplikacja pozwala na skonfigurowanie każdego z procesów zachodzących na magazynie oraz ich zautomatyzowanie. Z panelu aplikacji jesteśmy w stanie ustalić dostępność drukarek oraz wydruków. Również możliwa jest konfiguracja komunikacji z kurierami. Na sam koniec jedna z możliwości jest również wybór strategii jaką będą sterowane przyjęcia i wydania z magazynu (FIFO, FEFO, LIFO)

Drugą
ze składowych Comarch WMS jest Comarch WMS Magazynier. Jest to aplikacja, która
pozwala magazynierom wykonywać dyspozycje przydzielone im przez kierownika. Pracownicy magazynu mogą również dodawać nowe dokumenty
magazynowe przy pomocy kolektora danych. Dyspozycje, które przede wszystkim są
wykonywane z poziomu Comarch WMS Magazynier to przyjmowanie, wydawanie i
przesuwanie towarów. Kolejną opcją jest inwentaryzowanie towarów. 
Comarch WMS Magazynier daje wiele możliwości, które sprawiają że przygotowanie towarów jest szybkie i odpowiednie. Aplikacja przede wszystkim pozwala realizować dokumenty magazynowe etapami oraz umożliwia grupowanie dyspozycji magazynowych (MultiPicking). Możliwe jest także realizowanie jednej dyspozycji przez kilku magazynierów.

Aplikacja umożliwia stałe śledzenie informacji o kontrahentach i towarach oraz kontrolowanie i monitorowanie postępu realizacji zleceń. Towary mogą być filtrowanie poprzez kod, EAN, cechę, położenie i nośnik. Ponadto można zweryfikować towar na podstawie kodu EAN sczytanego przez kolektor. Poprzez aplikację można drukować etykiety zrealizowanych dokumentów. Program pozwala na obsługę nośników.

 

Korzyści z korzystania z aplikacji WMS Magazynier

Aplikacja została napisania w taki sposób, aby wszystko było proste i przejrzyste. Do obsługi tej aplikacji służy kolektor danych. Dzięki niemu praca na magazynie jest bardziej sprawna i wydajna. Używanie tej aplikacji sprawia, że można wyeliminować pomyłki i błędy oraz ograniczyć czas wykonywania czynności magazynowych. Klarowna struktura programu powoduje, że przyjęcie nowego pracownika i wdrożenie go do zadań nie trwa długo. Pracownik magazynu w każdej chwili wie jakie prace ma wykonać. Spowodowane jest to jednoznacznym przydziałem powierzonych mu zadań.

Finalnie Comarch WMS Magazynier pozwala obniżyć koszty oraz zmniejszyć ilość papierów potrzebnych do obsługi zlecenia.

Integracja z Comarch ERP XL

System Comarch WMS i Comarch ERP XL połączone są ze sobą za pomocą dokumentów magazynowych, które są przekazywane z systemu do Comarch WMS. Aplikacja Comarch WMS jest odrębnym programem, w którym po zdefiniowaniu struktury magazynowej oraz odpowiedniej konfiguracji, zachodzą wszystkie procesy związane z logistyka magazynową. Sprawy magazynu w ten sposób zostały wyodrębnione od kwestii księgowych.

Comments for this post are closed.