1.Opis programu

System lojalnościowy jest aplikacją internetową, która ma możliwość integracji z systemami ERP takimi jak Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima. Aplikacja daje możliwość prezentacji produktów, które za określoną ilość punktów mogą trafić do naszych najaktywniejszych klientów. Wszystko to w pełni zautomatyzowane.

2. Funkcjonalności bazowe systemu lojalnościowego

a) Uczestnicy systemu lojalnościowego

 • Dodanie i edycja administratora systemu (admin)
 • Dodanie i edycja klienta w systemie (admin)
 • Pobranie klientów (określonych kontrahentów z XL’a) (admin)
 • Sprawdzanie punktów konkretnego uczestnika (klienta) programu (admin)
 • Wyszukiwanie klientów po polach: login, typ, aktywni (admin)

b) Nagrody w systemie lojalnościowym

 • Pobranie nagród (towarów) z XL’a/Optimy (admin)
 • Edycja nagrody (admin)
 • Dodanie zdjęć do nagrody (admin)
 • Przegląd zdjęć (admin)
 • Usuwanie zdjęcia (admin)
 • Ustawienie zdjęcia jako miniaturkę (admin)
 • Filtrowanie nagród po polach: kod, nazwa, data od, data do, aktywne (admin)
 • Wybór nagrody i jej ilości (uczestnik)
 • Filtrowanie nagród po polach: kod, nazwa, punkty do (uczestnik)

c) Zamówienia

 • Pobranie dokumentów z XL’a/Optimy, na podstawie których klient otrzymuje punkty (admin)
 • Składanie zamówień przez uczestnika programu System Lojalnościowy, które jest wysyłane do XL’a/Optimy w postaci zamówienia sprzedaży (uczestnik)
 • Filtrowanie zamówień po polach: kontrahent, data dokumentu, nagroda, status (admin)
 • Filtrowanie zamówień po polach: data dokumentu, nagroda, status (uczestnik)
 • Podgląd listy zamówień złożonych przez klienta z jego konta (uczestnik)

d) Punkty

 • Podgląd dokumentów, które skutkowały przyrostem punktów dla kontrahentów (admin)
 • Filtrowanie listy po polach: kontrahent, data dokumentu, numer, punkty do (admin)
 • Szczegółowa kontrola punktów, które posiada uczestnik (admin/uczestnik)
 • Podgląd dokumentów przez uczestnika, które skutkowały przyrostem punktów dla jego konta (uczestnik)
 • Filtrowanie listy po polach: data dokumentu, numer, punkty do (uczestnik)

e) Regulamin (admin)

 • Możliwość umieszczenia regulaminu systemu lojalnościowego wybierając plik *.html, który wcześniej odpowiednio przygotowaliśmy.

f) Zakwaterowanie (admin)

 • Możliwość sprawdzania na bieżąco listy logów (informacji), które pojawiły się podczas działania naszej aplikacji, od początku jej funkcjonowania.
 • Filtrowanie tych błędów po polach: data od, nagłówek, treść

 

Zdjęcia prezentujące wygląd systemu znajdują się poniżej:

System Lojalnościowy - XL

System Lojalnościowy - XL

System Lojalnościowy - XL

System Lojalnościowy - XL

System Lojalnościowy - XL

 

System Lojalnościowy - XL