Księgowość

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Również w trypie online za pośrednictwem chmury.

Program pozwala na prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz realizuje wszystkie niezbędne funkcje księgowe.

Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość w firmie.

Najważniejsze cechy modułu księgowego w Comarch ERP Optima

Zawsze zgodne z przepisami

Oprogramowanie zawsze jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy

Wszystkie formy księgowości

Ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, czyli pełna księgowość

Automatyzacja procesów

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR oraz operacje seryjne na dokumentach

Rozliczanie VAT

Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową. Możliwość wyboru metody rozliczania VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne

Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne

Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28 czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych

Pełna ewidencja VAT

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu

Tworzenie i wysyłka plików JPK

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR oraz operacje seryjne na dokumentach

Integracja z KSeF

Oprogramowanie pozwala na generowanie, wysyłkę jak i odbiór e-Faktur do/z Krajowego Systemu
e-Faktur

Ewidencja dodatkowa

W programie istnieje możliwość oddzielenia rejestracji dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia

OCR dokumentów kosztowych

Wprowadzanie faktur ze skanów oraz zdjęć, plików PDF, JPG, PNG za pomocą usługi Comarch OCR

Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7

Rozliczanie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczanego za niezapłacone faktury w terminie

Program księgowy gotowy na Polski Ład

Pełna księgowość – księgowość kontowa

Comarch ERP Optima Księgowa Handlowa i aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu i Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • Tworzenie okresów obrachunkowych,
 • Stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
 • Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,
 • Predekretację dokumentów,
 • Tworzenie księgowań okresowych,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruku deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • Sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7,
 • Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • Inicjalizacja bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • Oddzielenie ewidencjonowania dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itd.,
 • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • Parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • Generowanie automatyczne różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów (zobacz film),
 • Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych itd. (zobacz film),
 • Import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
 • Automatyczną internetową wymianę dokumentów,
 • Tworzenie i wysyłanie plików JPK_V7 oraz JJPK według struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG do Urzędu Skarbowego,
 • Scalanie plików JPK_V7,
 • Automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie,
 • Prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – (MPP),
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,
 • Zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym,
 • Pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • Zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • Księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
 • Przegląd dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • Generowanie przeszacowania walut.

Księga Przychodów i Rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa wspomaga księgowość w codziennej pracy firmy. Program księgowy pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz rozliczenia podatku VAT od towarów i usług.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • Wprowadzanie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów (zobacz film),
 • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • Wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • Rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • Dodanie spisu z natury,
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • Wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego [link – film yt],
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
 • Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • Sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7,
 • Tworzenie i wysyłanie plików JPK_V7 oraz JPK według struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG do Urzędu Skarbowego,
 • Prowadzenie firmy wielozakładowej,
 • Prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności – MPP,
 • Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatków VAT,
 • Zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym,
 • Pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT

Ewidencja środków trwałych

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

 • Automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • Zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna),
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenie,
 • Księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • Uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • Zawieszenie amortyzacji środka trwałego,
 • Dokonanie ulepszenia lub częściowej likwidacji środka trwałego,
 • Ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • Przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania,
 • Przenoszenie środków trwałych pomiędzy firmami.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP Optima. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemem Comarch ERP Optima oraz innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!