Comarch ERP Optima 2019.1.1 – co nowego w nowej wersji?

Z dniem dzisiejszym jest dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.1.1. W tej odsłonie Optimy znajdziemy między innymi nowe wersje deklaracji obowiązujących za rok 2018 oraz i dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych. Poniżej znajdą Państwo krótki opis najważniejszych nowości i zmian.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmienia się część przepisów prawnych.  Nowa wersja Comarch ERP Optima została dostosowana do tych zmian w poszczególnych obszarach:

Odliczenia kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej.

  • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 100% wydatków na użytkowanie samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 75% wydatków na użytkowanie samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, ale wykorzystywanego do celów mieszanych (firmowych i prywatnych),
  • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 20% wydatków na użytkowanie samochodu będącego własnością właściciela firmy, ale nie będącego środkiem trwałym w firmie.

Koszty te należy księgować w programie Comarch ERP Optima bezpośrednio z poziomu rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów.

Korekty VAT- art.89a i art.89b ustawy o VAT.

Skrócono termin kwalifikowania dokumentów na zawiadomienie VAT-ZD ze 150 do 90 dni od terminu płatności. Zmiany dotyczą zarówno zawiadomienia o typie Sprzedaż, jak i Zakup.

 

Nowe zasad sprzedaży i ewidencjonowania wyrobów węglowych.

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady sprzedaży i ewidencjonowania wyrobów węglowych. W celu zastosowania zwolnienia od akcyzy, transakcje z finalnym nabywcą węglowym, zamiast dokumentu dostawy wyrobów węglowych będą dokumentowane wyłącznie Fakturą Sprzedaży oraz oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia.

 

Główna zmianą w nowej wersji Comarch ERP Optima jest wprowadzenie nowych wersji deklaracji rocznych za rok 2018 na formularzach:

  • PIT-28/PIT-28S (21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27)- ) dodano sekcję KARTA DUŻEJ RODZINY
  • PIT-2K (8) ,
  • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6),
  • PIT/Z(7), PIT/BR(3),
  • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
  • CIT-8(26) z załącznikami: CIT-8/O(13), CIT-D(6), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(4)- dodano nowy wzór deklaracji CIT-8(26), na której podzielono przychody, koszty oraz odliczenia na Kapitałowe i Pozostałe
  • PIT-4R(8), PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14), PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19).

 

Wprowadzono możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(26) do systemu e-Deklaracje oraz jest już możliwe wyliczenie nowej zaliczki na CIT-8(21).

Na szczególna uwagę  zasługuje dodania możliwości uwzględnienia na deklaracji PIT- 28(21) przychodów z kilku działalności prowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu), dodanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela.

Nowością jest możliwość wydruku książki nadawczej (Poczta Polska) Opcja jest dostępna pod ikoną Drukuj książkę nadawczą.

 

Wiele rzeczy także poprawiono. Poniżej tylko niektóre zmiany w programie.

 

Aplikacja Biuro Rachunkowe. Zdarzało się podczas uruchamiania aplikacji Biuro Rachunkowe, że logowanie do programu było długie i pojawiał się komunikat Niewłaściwa wersja bazy danych. Zostało to naprawione.

e-Teczka. Umożliwiono import słownika tytułów dokumentów wykorzystywanych w e-Teczce z innej bazy danych.

JPK_FA. Wyeliminowano duplikację pozycji w pliku JPK_FA w sytuacji, kiedy do Faktury Sprzedaży zostały przekształcone dwie Faktury Pro Forma, na których występował ten sam towar.

W module CRM poprawiono aktualizację ceny na ofercie handlowej po zmianie opcji Cena Kontrahenta na dokumentach, które były wcześniej zapisane do bufora.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2019.1.1.