Comarch MyPoint

Ocena produktywności w Comarch MyPoint

Comarch MyPoint jest to narzędzie analityczne oferujące szybką i przejrzystą weryfikację pracy użytkowników korzystających z systemu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. Dla obydwu systemów ERP musi być co najmniej w wersji 2020.  Narzędzie umożliwia wizualizację danych z obszarów statystyk wystawianych dokumentów oraz wyniki pracy użytkowników.

Dzięki narzędziu sprawdzisz efektywność procesów przeprowadzanych w Twojej firmie.

Narzędzie analityczne umożliwia:

 • Monitorowanie efektywności pracy w systemie ERP,
 • Monitorowanie trendu produktywności przez kadrę zarządzającą,
 • Kontrolowanie personalnej produktywności pracownika przez niego samego,
 • Monitorowanie pracy operatorów w biurach rachunkowych – oraz możliwość przełączania się między bazami firmowymi.

Comarch MyPoint to narzędzie wizualizujące, poniżej przedstawiamy jej najważniejsze funkcje pulpitu menadżera:

Moja praca

 • Comarch MyPoint prezentuje postępy w przystępny, graficzny sposób, dane liczbowe opisujące prace użytkownika w danym okresie czasu. Pracownik może w ten sposób kontrolować własną efektywność pracy.

 • Dzięki tej możliwości można zaobserwować, gdzie u pracownika występuje tzw. wąskie gardło, czyli praca z jakim typem danych sprawia pracownikowi największą trudność.

Statystyki dokumentów

Zbiorcze wyniki efektywności prezentują w graficzny sposób jak sprawnie realizowane są procesy z danym typem dokumentów.

Pozwala to na weryfikacje wydajności pracy w poszczególnych obszarach pracy takich jak:

 • Handel,
 • Kadry,
 • Księgowość,
 • Magazyn,
 • Płatności,
 • Rejestr VAT,
 • Środki Trwałe.

Czytelny wykres pozwala zobaczyć które obszary sprawiają największą trudność naszym pracownikom. Pozwala to na monitorowanie trendu oraz szybkie dostrzeżenie możliwości spadku wydajności.

Praca Użytkowników

 • Pulpit menadżera pozwala na weryfikację oraz monitorowanie wyników pracy poszczególnych pracowników. Funkcjonalność pozwala monitorować czas pracy w systemie, średni wynik produktywności operatorów oraz efektywność w poszczególnych godzinach.
 • Zestawienie dostarcza przejrzyste informacje na temat wydajności pracy. Poprzez możliwość wyboru operatorów, pulpit umożliwia sprawdzanie czy pracownik wystawia lub modyfikuje dokumenty w systemie ERP.

Pomiar, analiza i weryfikacja wyników pracy

Comarch MyPoint umożliwia mierzenie, weryfikację i analizę wyników Twojej firmy. Narzędzie jest skutecznym i realnym wsparciem w zakresie procesów controlingu, takich jak utrzymanie efektywności pracy, monitorowanie produktywności oraz efektywności w systemie ERP.

Bezpłatny dostęp do Comarch MyPoint

Promocja obejmuje użytkowników systemów Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL (w wersji oprogramowania, co najmniej 2020).

By skorzystać z bezpłatnego dostępu do narzędzia na zasadach określonych w regulaminie, należy zainstalować Comarch MyPoint bezpośrednio z menu systemu ERP poprzez kliknięcie w ikonę aplikacji (menu systemu, zakładka „Ogólne”).

Demo Comarch MyPoint

Poprzez wersję demo zapoznacie się Państwo z działaniem narzędzia. Program można testować w przeglądarce internetowej, natomiast wersja testowa nie wymaga instalowania ani rejestracji.

Wersja demo pozwala zobaczyć statystyki z perspektywy 4 użytkowników: Administratora oraz trzech pracowników. Administrator dostaje dostęp do dwóch pulpitów menadżera – „Statystyki dokumentów” oraz „Praca operatorów”. Natomiast pracownicy uzyskują dostęp do jednego pulpitu: „Moja praca”.

Osoby zainteresowane darmową prezentacją produktu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 12 260 44 50.

Comments for this post are closed.