ESEF – nowy wymóg dla Emitentów papierów wartościowych w Unii Europejskiej

Nowy format raportów rocznych

ESEF – Jednolity Europejski Format Raportowania jest nowym wymogiem dotyczącym postaci, tworzenia rocznych sprawozdań finansowych spółek notowanych na rynkach UE.  Dotyczy to wszystkich Emitentów z Unii Europejskiej. Comarch ESEF to aplikacja do generowania raportów finansowych zgodnych z najnowszymi wymogami.

Co wnosi raportowanie w ESEF?

Po pierwsze wszystkie raporty roczne, które zostały zrobione przez Emitentów będą tworzone i publikowane w formacie XHTML. Pozwoli to między innymi na odczytywanie każdych raportów w tym formacie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Po drugie analiza finansowa sporządzona według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej będzie tagowana przy użyciu języka znaczników XBRL:

 • Wyświetlanie sprawozdań będzie możliwe dzięki specyfikacji standardu Inline XBRL,
 • Słownik do znakowania danych w raportach, czyli tzw. taksonomia, która jest oparta na ESEF,
 • Od stycznia 2020 podstawowe elementy będą oznakowywane szczegółowo. Z kolei od stycznia 2022 roku obowiązywać będzie znakowanie informacji dodatkowej.

Typy raportowania wg ESEF

Sprawozdanie jednostkowe

 • Prezentacja sprawozdania w formacie XHTML.

Sprawozdanie skonsolidowane

 • Budowa sprawozdania w XBRL,
 • Prezentacja sprawozdanie w formacie XHTML (przy użyciu specyfiki iXBRL).

Od kiedy obowiązuje raportowanie w ESEF?

Raportowanie jest stosowane od roku 2020. Oznacza to, że pierwsze raporty w nowej postaci będą składane na początku roku 2021.

Korzyści z raportowania w ESEF

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje korzyści, które opierają się na zwiększeniu porównywalności i użyteczności informacji finansowych. Lista korzyści dla: 

 • Spółek giełdowych (zmniejszenie liczby błędów oraz analiza danych finansowych),
 • Inwestorów (dostęp do ustrukturyzowanej informacji, czyli możliwość szybkiego przetwarzania informacji),
 • Organów nadzorujących np. KNF (szereg walidatorów informujących o błędach lub uwagach przy tworzeniu sprawozdań w formacie XBRL).

Aplikacja Comarch ESEF – już dostępna w pełnej wersji!

Aplikacje stworzono w celu wygodniejszego tworzenia rocznych raportów. Charakterystyczny dla tej aplikacji jest prosty i intuicyjny interfejs. Jest także możliwość importu raportów do aplikacji z pliku .docx. Przykład interfejsów:

 • Lista sprawozdań wraz z ich statusami,
 • Ekran tworzenia wyglądu sprawozdania finansowego, możliwość pracy nad szatą graficzną,
 • Przypisywanie znaczników XBRL w tym dodawanie rozszerzeń,
 • Przeglądanie opisów do taksonomii.

Comments for this post are closed.