Tarcza Antykryzysowa 4.0

Do życia została powołana czwarta część przepisów mających na celu ochronę miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. W artykule dowiecie się Państwo co zakładają nowe przepisy.

Kluczowe rozwiązania ustawy:

 • Czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD,
 • Wsparcie budżetów samorządowych,
 • Ułatwienia dotyczące przetargów,
 • Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm,
 • Wakacje kredytowe dla tych którzy po 13 marca stracili pracę,
 • Wsparcie utrzymania miejsc pracy,
 • Ułatwienia podatkowe.

Dla przedsiębiorców ważną informacją będzie również zmiana dotycząca mikropożyczek, które otrzymali. Od czasu wprowadzanie Tarczy Antykryzysowej 4.0 nie trzeba składać wniosku o umorzenie pożyczki. Nowym warunkiem jej umorzenia jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania pożyczki.

Dopłata do odsetek

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza również dopłaty do oprocentowania kredytów firmowych dla firm w trudnej sytuacji. Umowy kredytowe z dopłatą będą mogły być zawierane do końca 2020 roku. Z budżetu państwa pójdzie na ten cel prawie 0,6 mld złotych.

Szczegóły rozwiązania:

 • Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów, a do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa,
 • Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 • Adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych,
 • Dopłaty do kredytów będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Wsparcie utrzymania miejsc pracy

Tarcza Antykryzysowa 4.0 została doprecyzowana pod względem zasad wykonywania pracy zdalnej. Umożliwia to pracodawcy podczas epidemii wysyłanie pracowników na zaległe urlopy nawet jeżeli pracownik nie wyraża na to zgody. Umożliwiono wprowadzenie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 • Ponadto wprowadzone zostało ograniczenie odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenia usług.
 • Dano możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących zakładanego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Umożliwiono otrzymanie wsparcia z FGŚP także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.
 • Dano możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcia pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii.
 • Wprowadzono także zmiany dotyczące tzw. Świadczenia postojowego. Osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Dotyczy to w dużej mierze przedsiębiorców MŚP głównie z branży finansowej, handlowej i usługowej.

Już kiedyś poruszaliśmy temat Tarczy Antykryzysowej. Mogą Państwo o niej poczytać pod tym linkiem.

Więcej informacji znajduje się na stronie ministerialnej.

Comments for this post are closed.