Comarch ERP Optima 2021.0.1

Wraz z początkiem tego tygodnia zadebiutowała nowa aktualizacja dla najpopularniejszego systemy ERP w Polsce. Comarch ERP Optima 2021.0.1 wprowadza szereg zmian które podnoszą wydajność programu w zakresie m.in. naliczania wypłat oraz księgowania dokumentów. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do całości Naszego artykułu.

Czego można się spodziewać w Comarch ERP Optima 2021.0.1

Nowa odsłona systemu ERP wprowadza możliwość uzupełnienia kodu JPK_V7 a formularzu kategorii. Umożliwia nadanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu. Wprowadzono kontrolę limitu 14 dniowego urlopu ojcowskiego.

Comarch ERP Optima 2021.0.1 – zmiany związane z przepisami

 • Umożliwiono naliczanie deklaracji: VAT-8(11), VAT-9M(10) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od października 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracji.
 • Dodana została możliwość uzupełnienia kodów związanych z plikiem JPK_V7 na formularzu kategorii i przeniesienia ich na dokument w rejestrze VAT.

Comarch ERP Optima 2021.0.1 – zmiany które zasługują na szczególną uwagę

 • Wprowadzono funkcjonalność pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT,
 • Podczas tworzenia nowej bazy firmowej dostępne jest kopiowanie ustawień z innej firmy,
 • Wprowadzono dwa nowe modułu Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja zawierające dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz elementy sztucznej inteligencji,
 • Wprowadzono szereg zmian podnoszących wydajność programu, m.in. liczenie płac oraz księgowanie,
 • Umożliwiono nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wskazywanie konkretnych partii dostawy dla składników, na podstawie których jest kompletowany towar złożony,
 • Wprowadzone możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii towarów na dokumentach zgodnie z metodą wyceny magazynu,
 • Dodano możliwość drukowania kodów JPK_V7 na wydrukach Eko  dla Faktur Sprzedaży oraz dla korekt,
 • Wprowadzono automat do wysyłki faktur pocztą e-mail.  Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM,
 • Umożliwiono dodanie wzorowanych schematów księgowych,
 •  Z poziomu rejestru VAT wprowadzono możliwość seryjnego dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjnej zmiany formy i terminu płatności, seryjnej zmiany podmiotu/płatnika, seryjnej aktualizacji danych podmiotu  oraz seryjnej zmiany stawki VAT  przy zmianie kategorii,
 • Wprowadzono funkcjonalność przenoszenia Faktur Sprzedaży  wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta,
 • Dodano wydruk struktury wiekowej rozrachunków,
 • Wprowadzono kontrolę limitu 14 dni dla urlopu ojcowskiego,
 • Umożliwiono odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy.

Comarch ERP Optima 2021.0.1 – nowa funkcja poszerzająca integracje z ERP 4.0

W Analizach BI na potrzeby raportowania z większych baz dodaliśmy raporty ograniczające zakres zaciąganych danych. Inną nowością dla dużych Klientów jest raport zbiorczego przeterminowania płatności. Dodany został obszar ofert handlowych z CRM. Poza tym w dalszym ciągu rozwijany jest obszar analiz kadrowo płacowych. Dodaliśmy m.in. zestawienia czasu pracy, godziny nocne, przyczyny nieobecności, terminy badań.

Comments for this post are closed.