Comarch ERP Optima 2021.5.1 – już jest dostępna!

Wraz z ostatnim dniem czerwca 2021 roku została udostępniona nowa aktualizacja do Comarch ERP Optima. Comarch ERP Optima jest liderem rynku programów do zarządzania małymi i średnimi firmami oraz biurami rachunkowymi. Korzysta z niej ponad 70 tysięcy firm. Zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem co zmieniło się w najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2021.5.1!

Zmiany w Comarch ERP Optima 2021.5.1 związane z przepisami

 • Do Comarch ERP Optima 2021.5.1 wprowadzono nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce. Zmiany te obejmują nowe stawki VAT dla kontrahentów unijnych, kartę kontrahenta oraz pozycję cennika, synchronizację z Comarch e-Sklep, jak i sposób wystawienia Faktur Sprzedaży w module Handel oraz ewidencjonowania dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży.
 • Dostosowano deklaracje ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku.
 • Dodano możliwość wysyłki do systemu e-Deklaracje deklaracji PIT-8AR oraz PIT-4R obowiązujących za rok 2021.
 • Wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/ Z-3a/ Z-3b dostosowano do nowych wzorów opublikowanych na stronie ZUS-u.
 • Dodano możliwość utworzenia i wysyłki deklaracji dotyczącej opłaty od środków spożywczych wg wzorku CUK(2).

Nowości wprowadzone do Comarch ERP Optima 2021.5.1, które zasługują na szczególną uwagę

 • Wdrożono mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.
 • Dodano możliwość uwarunkowania księgowania dokumentów według wskazanych kodów JPK_V7.
 • Udostępniono możliwość seryjnego importu rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Dodano powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomości od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24.
 • Umożliwiono przenoszenie do Rejestru VAT dokumentów z modułu Handel łącznie z powiązanymi dokumentami z Biblioteki dokumentów.
 • Wprowadzono funkcję kontrolujące poprawność danych wysyłanych do Comarch e-Sklep.
 • Dodano nowe wydruki Eko paragonów i zwrotów do paragonów.
 • Wprowadzono możliwość seryjnej fiskalizacji dokumentów.
 • Umożliwiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych.
 • Dodano możliwość wyliczania stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.
 • Umożliwiono naliczanie własnych elementów będących przychodem z tytułu PPK dla umów cywilnych. 

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację Comarch ERP Optima 2021.5.1 z ERP 4.0

W Analizach BI w Kadrach i Płacach rozwinięto obszary tj. historia zatrudnienia, rodzina, czas pracy w podziale na projekty. Obszar Handel został rozwinął się o m.in. raporty dotyczące zamienników towarów, średnich ceny, stałych ceny przeliczenia jednostek pomocniczych. Pojawiły się również nowości w obszarze Magazyny: stany magazynowe z uwzględnieniem receptur, jednostki pomocnicze, rezerwacje ze stanami magazynowymi.

Sumarycznie zostało dodanych 17 nowych raportów standardowych, 14 wymiarów oraz 10 miar.

Ostatnio pisaliśmy dla Państwa o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia Naszego sklepu z autorskimi dodatkami do Comarch ERP Optima.

Comments for this post are closed.