Comarch HRM 2021.5.1 już dostępna

Przychodzimy dziś do Państwa z wpisem o nowej aktualizacji Comarch HRM 2021.5.1. Znajdą tu Państwo wszystkie zmiany, poprawki oraz nowości wprowadzone wraz z najnowszą wersją. Zapraszamy do tekstu.

Comarch HRM 2021.5.1 – nowości

Plan pracy/Czas pracy

Wprowadzone zostało wiele zmian optymalizujących planowanie i rozliczanie czasu pracy. Najważniejsze nowości:

 • Na planie pracy dodano informację o normie kodeksowej w danym okresie rozliczeniowym,
 • Ilość godzin planu i czasu pracy jest teraz prezentowana dla danego miesiąca jak i dla całego okresu rozliczeniowego pracownika,
 • Dodano podsumowanie ilości pracowników pracujących i nieobecnych wraz ze szczegółami,
 • Wprowadzono oznaczenia kolorystyczne delegacji, szkoleń oraz dni z odbiorem nadgodzin,
 • Na kafelkach dni umieszczono godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy wraz z sumaryczną liczbą godzin pracy,
 • W panelu pracy dla dni wolnych dodano oznaczenie rodzaju dnia wolnego (na kafelku dnia umieszczono akronim, natomiast w legendzie umieszczone jest objaśnienie odpowiadających im nazw),
 • Wyodrębniono dodatkowe oznaczenie urlopu wypoczynkowego na żądanie, tak by był łatwiej odróżnialny od zwykłego urlopu wypoczynkowego.

Poglądowa grafika z wprowadzonymi zmianami.

Nieobecności

Dodano obsługę urlopów dla pracowników młodocianych. Udostępniono nowe nieobecności:

 • ‘Urlop wypoczynkowy (młodociany) (plan)’,
 • ‘Urlop wypoczynkowy (młodociany)’,
 • Odpowiedni limit nieobecności ‘Urlop wypoczynkowy (młodociany)’.

Comarch HRM 2021.5.1 – Zmiany

Strona startowa

 • Została ujednolicona kolorystyka oznaczeń nieobecności i innych zdarzeń rejestrowanych na kalendarzu strony startowej z kolorystyką na pozostałych kalendarzach.

Grafik urlopowy

 • Odświeżono szatę graficzną grafika urlopowego, a także dodano możliwość zaplanowania e-Nieobecności oraz urlopu opiekuńczego kp. 188 bezpośrednio z poziomu grafika urlopowego.

Comarch HRM 2021.5.1 – poprawki

Edycja planu/czasu pracy

 • Poprawiono błąd pozwalający na wielokrotne zaznaczenie jednego pracownika podczas seryjnej edycji danych planu lub czasu pracy.

Dane kontaktowe

 • Poprawiono walidację, przez którą nie można było dodawać niektórych adresów mailowych.

Logowanie

Poprawiono błąd, który uniemożliwiał logowanie się do systemu pracownikowi z niepoprawnym bądź uszkodzonym zdjęciem.

Praca zdalna

 • Poprawiono brak generowania powiadomienia mailowego po zaplanowaniu pracy zdalnej na dodatkowy adres email.

Delegacje

 • Poprawiono błąd, który generował wprowadzenie zerowej zaliczki po utworzeniu delegacji bez wprowadzonej kwoty zaliczki.

Plan pracy/Czas pracy

 • Poprawiono ilość godzin wyświetlanych przepracowanych oraz zaplanowanych dla pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca.

Ostatnio pisaliśmy dla Państwa o  problemach z instalacja ERP Optima 2021.5.1.

Zapraszamy również do naszego sklepu tych Państwa którzy jeszcze nie mają Comarch HRM.

Comments for this post are closed.