Comarch ERP Optima 2022.1.1

Comarch ERP Optima 2022.1.1 – nowa wersja już dostępna!

System Comarch ERP Optima dostępny jest już w nowej wersji 2022.1.1. Wzbogacono go o szereg nowości i ulepszeń, dzięki którym praca z systemem Comarch ERP Optima 2022.1.1 stanie się jeszcze bardziej efektywna, szybsza i łatwiejsza.

Poniżej przedstawimy Państwu najistotniejsze usprawnienia nowej wersji Comarch ERP Optima.

Comarch ERP Optima 2022.1.1 - zmiany ogólne

Godne uwagi jest przede wszystkim wprowadzenie szyfrowania wydruków hasłem. Dostępne w programie wydruki do plików PDF można zaszyfrować za pomocą hasła. W związku z tym plik PDF z wydrukiem otworzyć może jedynie upoważniona osoba, która zna hasło.

W przypadku wydruków płacowych numer PESEL pracownika ustawiany jest jako hasło do pliku. Podczas gdy pracownik nie ma uzupełnionego numeru PESEL na swojej karcie, hasłem staje się jego data urodzenia w formacie RRRRMMDD.

Faktoring i windykacja faktur

Nową wersję Comarch ERP Optima 2022.1.1 wzbogacono o funkcję finansowania i windykacji faktur w związku z integracją z platformą finansową Comarch Apfino. Integracja ta umożliwia:

  • Zgłaszanie faktur do finansowania (faktoringu),
  • Zgłaszanie faktur do windykacji,
  • Przekazywanie faktur.

Funkcja Faktoring/Windykacja służy zawężeniu listy faktur do dokumentów, które spełniają kryteria zgłoszenia do finansowania lub windykacji oraz do zgłoszonych już dokumentów.

Faktoring jest formą finansowania faktur z odroczonym terminem płatności. Aby finansować faktury bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je z kontem ERP Optima. Następnie użytkownik musi skopiować klucz wymiany z Comarch Apfino i wprowadzić go w Comarch ERP Optima, po czym należy zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową.

Opcja Finansuj fakturę weryfikuje, czy wszystkie zaznaczone dokumenty spełniają warunki do faktoringu. Jeśli tak, rozpoczyna się proces zgłoszenia ich do finansowania.

Windykacja polega na odzyskaniu pieniędzy od kontrahentów, którzy nie uregulowali opłaty za otrzymany towar lub zrealizowaną usługę. Do windykacji można zgłosić jedną lub kilka Faktur (zarówno wystawionych na jednego, jak i wielu różnych kontrahentów). 

Opcja Zleć odzyskanie pieniędzy dotyczy wszystkich zaznaczonych dokumentów na liście. Program weryfikuje, czy każda pozycja spełnia warunki do windykacji. Jeśli tak, uruchamia się proces zlecenia odzyskania pieniędzy.

Jeśli dokumenty nie spełniają warunków niezbędnych do faktoringu/windykacji, pojawi się odpowiedni komunikat.

Przekazywanie faktur umożliwia wysłanie dokumentów do Comarch Apfino. W związku z tym użytkownik może z tego poziomu dokonać zgłoszenia do faktoringu lub windykacji.

Nowe modele terminali płatniczych ING

Z pewnością godnym uwagi jest fakt, że w konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: ING oraz ING – połączenia terminalowe.

Płatność za pomocą terminali ING odbywa się na dokładnie takich samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Ponadto w programie wyświetlają się również pytania z możliwymi opcjami wyboru, które wymagają reakcji od strony użytkownika.

W głównym menu programu dodano również nową sekcję Terminal płatniczy, w której znajdują się dwie opcje:

  • Rozlicz dzień,
  • Włącz aktualizację terminala.

Płace i kadry

Dostosowano program do zmian w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Zmiany te obowiązują od 1.01.2022 roku.

Zmiany obejmują kwotę wolną oraz próg podatkowy. Zmienią się zasady naliczania zaliczki podatku w wypłatach mający ustawiony miesiąc deklaracji 1/2022 i późniejszy. Podwyższeniu ulegnie kwota górnej granicy pierwszego podatkowego – z 85 528  zł do 120 000 zł. Do nadwyżki ponad tę kwotę obliczony zostanie podatek według stawki 32%. Ponieważ kwota wolna uległa podwyższeniu do 30 000 zł, zmieni się również ulga podatkowa.

Wprowadzono nową ulgę dla pracowników etatowych, tzw. ulga dla klasy średniej. Zmieniły się również zasady naliczania składki zdrowotnej dla pracowników. Od dnia 1.01.2022 roku zaliczka podatku nie będzie bowiem pomniejszana o składkę zdrowotną odliczoną w wysokości 7,75% podstawy.

Godnym uwagi jest fakt, że na wydrukach płacowych wprowadzono zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej. Uwzględniono również kwotę ulgi dla pracowników.

Pozostałe zmiany

W zakresie księgowości nowa wersja systemu Comarch ERP Optima przynosi zmiany związane przede wszystkim z księgowaniem list płac. Zmianie uległy również wymagania sprzętowe i systemowe niezbędne do instalacji programu.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia sklepu z naszymi autorskimi dodatkami do Comarch ERP Optima.

Więcej o Comarch ERP Optima przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej.

Comments for this post are closed.