Optima Audyty Księgowe

Comarch ERP Optima audyty księgowe

Zbliża się przełom roku, a to niewątpliwie wiąże się ze zmianami zachodzącymi w przepisach księgowych. Audyt księgowy w Comarch ERP Optima z pewnością pozwoli na ułatwienie i usprawnienie pracy w dziale księgowym.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam wspierać firmy w prowadzeniu i dostosowywaniu księgowości do potrzeb zmieniającego się otoczenia. Wsparcie to polega przede wszystkim na: 

 • Analizie potrzeb i tworzeniu księgowości w nowopowstałych firmach, 
 • Przeprowadzeniu audytów księgowych w firmach używających już produktów księgowych Comarch, 
 • Wsparciu powdrożeniowym i w bieżącym użytkowaniu programu. 

Na zadania audytu księgowego wykonane w Comarch ERP Optima składa się:

 • Przegląd konfiguracji – ewentualne ustawienie odpowiednich parametrów do rodzaju firmy i sposobu księgowań, 
 • Sprawdzenie planu kont – rodzaje (kosztowe, bilansowe, słownikowe, walutowe, rozrachunkowe),
 • Analiza i sprawdzenie poprawności schematów księgowych,
 • Przegląd zestawień księgowych,
 • Ogólna analiza procesu księgowań z rejestru VAT, Ewidencji dodatkowej, omówienie kategorii i możliwości programu, 
 • Analiza rozliczeń i rozrachunków na kontach rozrachunkowych, 
 • Omówienie możliwości importu/eksportu dokumentów, płatności, rozliczeń, 
 • Raportowanie zdarzeń przy użyciu Analiz BI, 
 • Synchronizację z aplikacjami zewnętrznymi (np. e-sprawozdania). 

 

Po wykonaniu Audytu możemy uporządkować plan kont oraz stworzyć lub zaktualizować kategorie. Możemy również dostosować schematy księgowe do nowego planu kont czy też kategorii i sposobu księgowań. Istnieje również możliwość uaktualnienia/dodania zestawienia księgowego, podobnie do skonfigurowania automatów do rozliczeń. 

 

Godnym uwagi jest fakt, że firma ELTE-S dysponuje jeszcze dużą ilością dodatków ułatwiających życie księgowym. Należy tu wymienić przede wszystkim importery dokumentów z innych systemów, integrację z bankami oraz automaty rozliczeń. 

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia sklepu z naszymi autorskimi dodatkami do Comarch ERP Optima.

Więcej o Comarch ERP Optima przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej.

Comments for this post are closed.