Nowa wersja Comarch DMS 2021.2.0

Pojawiła się nowa wersja systemu Comarch DMS 2021.2.0. Najnowsza aktualizacja systemu wprowadza zmiany przede wszystkim w nowym module: Repozytorium.

Godne uwagi jest wprowadzenie możliwości automatycznego zapisywania plików dodawanych do kontrolki załącznik do Repozytorium. Nowa wersja systemu umożliwia również wskazanie etapu, na którym automatycznie uzupełni atrybuty w Repozytorium w oparciu o dane z pól karty obiegu. Dlatego też wszystkie załączniki przechowuje w czytelnej strukturze katalogowej. W związku z tym istnieje możliwość ich zaawansowanego wyszukiwania.

Warto zwrócić uwagę na dodanie mechanizmu retencji.  Pozwala on na ocenę czasu, w jakim dokumenty danego typu muszą być przechowywane. Blokuje on również możliwość ich usunięcia. Następnie pozwala na automatyczne ich usunięcie po tym okresie. 

Pozostałe zmiany w Repozytorium

  • Wprowadzono funkcję kosza przeznaczoną dla usuniętych dokumentów
  • Możliwość unieważnienia dokumentów
  • Zarządzanie typami dokumentów i atrybutami z poziomu platformy web
  • Atrybuty typu tekst rozszerzono o listę podpowiadanych wartości
  • Rozwinięto opcje dla wyszukiwania dokumentów
  • Na liście dokumentów istnieje możliwość personalizacji układu kolumn
  • Zablokowanie zmian przez innego użytkownika dla otwartego dokumentu.

Udostępniono także dokumentację w postaci Podręcznika administratora i Podręcznika użytkownika.  Pozwolą one na skonfigurowanie i rozpoczęcie pracy z nowym modułem. Niewątpliwie godne uwagi jest objęcie Repozytorium dodatkową rozszerzoną licencją Comarch DMS.

Zmiany w obszarze obiegu dokumentów

W nowej wersji systemu wprowadzono możliwość szybkiego wyboru sposobu otwarcia podglądu załączników. Jest to możliwe za sprawą wbudowanego viewera lub przez zewnętrzną aplikację. Obszar współpracy z Comarch OCR rozszerzono o rozpoznawanie numeru zamówienia oraz numeru VIN. Wprowadzono opcję wskazywania stron w celu ich przetworzenia z danego pliku lub skanu.

Comments for this post are closed.