Problemy z wolnym działaniem Comarch ERP Optima Analizy BI

Jeśli raport w Comarch ERP Optima Analizy BI wykonuje się długo lub nie wykonuje się trzeba wykonać poniższe kroki.

Microsoft SQL:

  1. Zweryfikować czy zainstalowany silnik Microsoft SQL Server jest w wersji: 2012, 2014, 2016, 2017 lub 2019. Gdyż poprzednie wersje nie są już wspierane (2008 R2 i starsze).
  2. Sprawdzić, czy jest zainstalowany najnowszy Service Pack dla posiadanej wersji Microsoft SQL Server
  3. Wykonać Optymalizację indeksów bazy danych.
  4. Jeśli posiadamy SQL Serwer w wersji Express, zrobić restart silnika SQL
  5. Sprawdzić czy SQL jest skonfigurowany według biuletynu opt057 https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/opt057-strojenie-wydajnosciowe-baz-ms-sql-dla-comarch-erp-optima/

Comarch ERP BI:

  1. Jeśli raport wykonuje się na dużej ilości danych warto wprowadzić parametry wstępne zawężające ilość pobieranych danych.
  2. Zaznaczyć parametr „Opóźniaj aktualizację raportu”. Podczas dodawania nowych miar i wymiarów, raport nie będzie aktualizował się na bieżąco. Trzeba nacisnąć przycisk aktualizuj. Ta funkcjonalność przyspiesza działanie raportu.
  3. Po uruchomieniu raportu zawęzić go tylko do potrzebnych danych i zapisać jako nowy raport.

Jeśli powyższe działania nie pomogą, możliwe że trzeba rozważyć zwiększenie zasobów serwera, przejście na płatna wersję Microsoft SQL Server, lub przeanalizować poprawność zapytania SQL, które kryje się pod raportem BI.

Jeśli nie udało się Państwu rozwiązać problemu z BI korzystając z powyższych wskazuwek, nasz specjalista od ERP Optima BI pomoże Państwu w rozwiązaniu problemów z BI lub w stworzeniu nowego raportu.

Druga możliwość to korzystanie z https://www.comarch.pl/erp/business-intelligence/rozwiazania-dedykowane/comarch-bi-point/ jest to alternatywa dla Comarch ERP Optima Analizy BI. W tym programie raporty wykonują się na serwerach Comarchu.

Comments for this post are closed.