Nowa wersja Comarch DMS 2022.0.1

Dostępna jest już  nowa wersja systemu Comarch DMS 2022.0.1.  Spośród nowości warto zwrócić uwagę na integrację z Comarch HRM.

Integracja z Comarch HRM oferuje rozszerzenie funkcjonalności portalu pracowniczego o nowe procesy i obiegi dokumentów. Integracja ta pozwoli na tworzenie indywidualnych procesów w systemie Comarch DMS i udostępnianie ich pracownikom. Procesy te można uruchomić bezpośrednio z poziomu Comarch HRM.

Zmiany w module Repozytorium

W module Repozytorium wprowadzono zmiany zwłaszcza w obszarze związanym z mechanizmem retencji. Pozwala on na bezpieczne przechowywanie dokumentów z zachowaniem określonych reguł prawnych.

  • Zmieniono algorytm wyliczania daty końca retencji (ostatni dzień okresu)
  • Wprowadzono kryterium okresu przechowywania czyli możliwość wskazania daty, od której zostanie wyliczona data końcowa retencji
  • Umożliwienie przedłużenia okresu przechowywania dla zarchiwizowanych dokumentów wraz z pełną historią zmian
  • Wprowadzono opcję masowego pobierania dokumentów

Zmiany w nowej wersji Comarch DMS obejmują również poprawę ergonomii pracy w systemie. W module Workflow udostępniono możliwość wyszukiwania kontrolek i etapów w panelu definicji typu obiegu.

Zapraszamy na darmową prezentację DMS. Zobacz już dziś jak zautomatyzować i usprawnić pracę w swojej firmie! Email: office@elte-s.com Tel: 12 260 44 50

Comments for this post are closed.