Rola analiz danych w procesie produkcyjnym w warunkach niepewności gospodarczej

Firmy produkcyjne często zadają sobie pytanie: jak w czasach niepewności gospodarczej zarządzać przedsiębiorstwem na konkurencyjnym rynku? Firmy produkcyjne nie mają co prawda bezpośredniego wpływu na występujące czynniki zewnętrzne, takie jak wzrost cen półproduktów czy sytuację na rynku pracy. Mimo to szczegółowa analiza danych jest koniecznością firm z sektora produkcyjnego.

Zarządzanie produkcją a rola oprogramowania BI

Firmy produkcyjne powinny zwrócić uwagę na optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów, minimalizacje strat oraz samodoskonalenie. Spowodowane jest to przez wysokie koszty pracy i energii, wysokie ceny i niską dostępność komponentów i składników.

Rozwiązaniem jest odpowiednie wykorzystanie przez firmy swoich zasobów, na przykład danych będących w posiadaniu organizacji. W tym celu firmy produkcyjne potrzebują wydajnych i niezawodnych systemów informatycznych, które pozwalają na integrację danych z wielu źródeł. Wspomagają one również  ich oczyszczenie i walidację błędów, jak również odpowiednio przedstawiają wyniki.

Dedykowane sektorowi produkcji oprogramowanie klasy BI pozwala na efektywną analizę danych i przedstawiane jest w przejrzysty sposób.

Controlling w firmie produkcyjnej

Controlling to proces, który odgrywa istotną rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa – zwłaszcza produkcyjnego. Bieżący monitoring procesów produkcji pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Zasadniczą rolę w controllingu odgrywa skuteczne wykorzystanie danych. Narzędzia controllingowe wspartych produktami Business Intelligence pozwalają osiągnąć optymalne parametry procesu produkcyjnego. Wśród nich można wymienić czas wytworzenia produktu, koszty produkcji i przestojów czy zarządzanie zasobami.

Comarch BI w firmach produkcyjnych

Comarch od blisko 20 lat wspiera firmy poprzez poprawę efektywności produkcji. Rozwiązania Comarch Business Intelligence pozwalają na śledzenie każdego etapu procesu produkcyjnego. Zapewnia przy tym utrzymanie kontroli nad kosztami, jakością oraz wydajnością.

Ponadto oprogramowanie Comarch BI wpływa na:

  • bieżący monitoring stopnia realizacji planu produkcyjnego,
  • zwiększenie wydajności linii produkcyjnych,
  • pełną kontrolę nad przepływem materiałów,
  • optymalizację stanów magazynowych,
  • zmniejszenie ilości odpadów i strat.
Comments for this post are closed.