Comarch Magazynier vs Comarch WMS – możliwości i przeznaczenie

Comarch Magazynier vs Comarch WMS

Comarch WMS Magazynier to aplikacja, która pozwala na wykonanie procesów takich jak: przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie i inwentaryzowanie. Procesy te realizowane są  w Comarch WMS. Można je realizować bezpośrednio z kolektora danych. Praca z Comarch WMS Magazynier opiera w się głównie na obsłudze magazynów wysokiego składowania. Aplikacja może współpracować z systemami Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL.

Możliwości Comarch WMS Magazynier:

 

 • grupowanie dyspozycji magazynowych (MultiPicking),
 • dyspozycje magazynowe można realizować w podziale na etapy,
 • drukowanie już zrealizowanych dokumentów magazynowych oraz etykiety,
 • kartoteki kontrahenta i towarów ją stale dostępne,
 • można filtrować listy towarów według różnych kryteriów (kod, EAN, nazwa, cecha, położenie i nośnik),
 • umożliwia weryfikacje towaru na podstawie kodu EAN oraz obsługę nośników
 • w każdym momencie można monitorować postęp realizacji procesów,
 • możliwość przygotowywania jednej dyspozycji magazynowej przez kilku operatorów,
 • wybór języka aplikacji,

W Comarch WMS dzięki aplikacji Comarch WMS Zarządzanie możemy w dowolny sposób skonfigurować aplikację WMS Magazynier, przez co staje się bardziej elastyczna.

Lista możliwości

 

 • dowolny, konfigurowalny interfejs,
 • wybór procesów wymaganych na danym magazynie,
 • konfiguracja procesów a także ustawienie kolejności kroków realizacji,
 • wykorzystanie skanera kodów kreskowych oraz  uproszczonego interfejsu z dużymi przyciskami.
 • odpowiedni wybór parametrów, które mogą usprawniać pracę oraz pozwalają unikać pomyłek,
 • dostosowanie komunikatów do swoich potrzeb.
 • ustawienie odpowiedniego dostępu do magazynu w zależności od uprawnień magazynierów,
 • automatyzacja procesów, wyłączenia zbędnych procesów i operacji,
 • możliwość dostosowania wydruków oraz etykiet logistycznych do własnych potrze

Wygląd aplikacji

 

Przy pierwszym włączeniu aplikacji wydaje się ona bardzo prosto w obsłudze i faktycznie tak jest. Włączając aplikację na kolektorze widzimy ekran z kilkoma kafelkami. Na górze ekranu w pierwszej kafelce wyświetla nam się używany przez nas magazyn oraz obok znajduje się  kafelka, która pozwala wejść do ustawień. Pozostałe kafelki znajdujące się na ekranie pozwalają na rozpoczęcie procesu, który nas interesuje. W aplikacji webowej Comarch WMS Zarządzanie, można w dowolny sposób modyfikować wygląd aplikacji, w zależności co potrzebuje dany operator.

Comarch Magazynier

Jest to aplikacja współpracująca z systemem Comarch ERP XL. Pozwala realizować zlecenia przy pomocy urządzeń przenośnych, którymi może być np. kolektor danych. Pracownicy magazynu dzięki aplikacji bez problemu mogą wykonywać swoją pracę mobilnie, bezpośrednio z poziomu magazynu. Użytkownik na dostęp do prostego interfejsu, który w przejrzysty sposób poprowadzi do przez procesy magazynowe.

Do dyspozycji magazyniera są procesy takie jak: wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe oraz inwentaryzacja. Magazynier, przechodząc krok po kroku przez dany proces, cały czas ma precyzyjnie określone co dzieje się w danym momencie oraz co należy wykonać. Dzięki temu mogą zostać wyeliminowane błędy, które mogą się pojawić.

Proces przyjęcia w Comarch Magazynier w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie ewidencjonowanie dostaw w Comarch ERP XL. Natomiast proces wydań ściśle wiąże się z algorytmem przyjęć, który jest określony w Comarch ERP XL. Proces ten może się opierać na wydaniu z magazynu metodą FIFO, FEFO lyb. LIFO.

Możliwości Comarch Magazynier

 

·  pozwala w prosty sposób obsłużyć procesy magazynowe tj.: przyjęcie, wydanie, przesunięcie międzymagazynowe oraz inwentaryzacja,

·        możliwość ewidencji produktów na magazynie po konkretnej partii towaru, np. cechy, numeru itp.

·        daje możliwość ewidencji towaru po dacie przydatności,

·        wydania realizowane zgodnie z metodą ustawioną w systemie Comarch XL, np. FIFO, LIFO czy FEFO,

·        obsługuje powiązania jednostek miar, np. sztuka – opakowanie

·    dyspozycje do realizacji mogą być utworzone z poziomu Comarch XL, jak również utworzone jako nowe z poziomu Comarch Magazynier.

Wygląd aplikacji

 

Magazynier wyglądem bardzo przypomina w swoim wyglądzie jak również i w sposobie działania Comarch WMS Magazynier. Firma Comarch postanowiła zachować wygląd interfejsu oraz metody działania. Dzięki temu w przyszłości w prosty sposób będzie można stworzyć strukturę magazynu wysokiego składowania i przejść na rozwiązanie jakim jest Comarch WMS Magazynier.

Przeznaczenie Comarch Magazynier

Aplikacja Comarch Magazynier skierowana jest przede wszystkim do realizacji procesów ma magazynach prostych. Oznacza to, że sprawdza się przede wszystkim na magazynach, które nie obsługują położeń i zbiorczych jednostek logistycznych. Przeznaczony jest głównie do współpracy z Comarch ERP XL.

Comarch Magazynier vs Comarch WMS - wnioski

Comarch Magazynier jak i Comarch WMS Magazynier są do siebie podobne i mają zastosowanie w pracy magazynu. Są jednak pewne różnice. Pierwsza z aplikacji przeznaczona jest do magazynów z prostą strukturą, które zarządzane są przez Comarch XL. Natomiast druga aplikacja przeznaczona jest do obsługi magazynów bardziej skomplikowanych posiadających rozbudowaną strukturę, tzw. Magazynów wysokiego składowania. Aby mógł działać Comarch WMS Magazynier musimy na naszych magazynach używać Modułu WMS. WMS Magazynier ma więcej opcji do skonfigurowania. Przeznaczony jest jednak do bardziej rozbudowanego systemu magazynowego, co pozwala w odpowiedni sposób dobrać odpowiednie ustawienia dla danego pracownika magazynu.

Magazynier jak i  WMS Magazynier pozwalają usprawnić pracę magazynu. Przyczyniają się do:

 • zaoszczędzenia czasu pracy,
 • wyeliminowaniu pomyłek i błędów,
 • szybkiemu wdrożeniu nowego pracownika,
 • konkretnych poleceniom, które ma wykonani magazynier,
 • zmniejszeniu kosztów,
 • ograniczeniu zużytego papieru.
Comments for this post are closed.