Comarch HRM 2023.5.1

Comarch HRM 2023.5.1

Szanowni Państwo! Z radością pragniemy poinformować, że udostępniono najnowszą edycję Comarch HRM 2023.5.1.

Nowości w Comarch HRM 2023.5.1

Wprowadzono nowe funkcje w Comarch HRM 2023.5.1, obejmujące:

Zastępstwa:

 • Dodano funkcję umożliwiającą wskazywanie zastępstwa podczas nieobecności pracownika, wraz z opcją blokowania planowania urlopów, jeśli nie ma dostępnego zastępcy.
 • Kierownikowi została udostępniona możliwość przyznawania zastępcy dodatkowych uprawnień na czas pełnienia roli zastępcy.
Comarch HRM 2023.5.1

Nieobecność:

 • Dodano możliwość planowania dodatkowych rodzajów nieobecności, takich jak Urlop opiekuńczy kp. 173(1), Zwolnienie (siła wyższa)/godziny oraz Zwolnienie (siła wyższa)/dni.

Czas pracy:

 • Umożliwiono potwierdzenie rozpoczęcia pracy danego dnia przez Użytkownika

Aplikacja iOS:

 • Nowa aktualizacja aplikacji została udostępniona dla urządzeń z systemem iOS, która wprowadza obsługę zastępstw oraz nowych rodzajów nieobecności, takich jak Urlop opiekuńczy kp. 173(1) oraz Zwolnienie (siła wyższa)/godziny i Zwolnienie (siła wyższa)/dni.

Zmiany w Comarch HRM 2023.5.1

RCP:

 • Dodano możliwość usuwania zaimportowanych odbić RCP z pliku oraz ponownego wykonania importu w Comarch HRM.

Wydruki:

 • Na wydrukach czasu pracy dodano oznaczenia rodzaju dnia wolnego.

Model usługowy:

 • Umożliwiono dokonywanie zmian w strukturze podległościowej bezpośrednio w aplikacji Comarch HRM.

Poprawiono

Czas pracy:

 • Zgłoszone uwagi dotyczące wydruku czasu pracy dla pracowników rozliczanych według kalendarza uwzględniono i wprowadzono do systemu Comarch HRM.

Dokumenty:

 • Naprawiono sytuacje, w których dodawanie załączników, na przykład do Intranetu, delegacji, e-teczki lub wakatu, kończyło się komunikatem o niepowodzeniu w systemie Comarch HRM. Teraz proces dodawania załączników odbywa się bez problemów.

Generowanie haseł:

 • Naprawiono sytuacje, w których pojawiał się komunikat uniemożliwiający logowanie podczas zmiany pierwszego hasła w Comarch HRM. Teraz proces zmiany hasła został poprawiony i użytkownicy nie napotykają już na problemy z logowaniem.

Nieobecności:

 • Dokonano poprawek, które umożliwiają prawidłowe planowanie urlopu w przypadku, gdy pracownik ma jednocześnie ustawiony limit urlopu opiekuńczego oraz urlop w ramach pierwszej pracy. Teraz możliwe jest poprawne uwzględnienie obu rodzajów urlopów podczas planowania.

Powiadomienia:

 • Naprawiono problem, który powodował usuwanie powiadomień, nawet gdy zaznaczono opcję wymagania zapoznania się z ich treścią, podczas konfiguracji usuwania powiadomień po upływie określonej liczby dni. Teraz, powiadomienia, które wymagają zapoznania się z treścią, nie zostaną usunięte automatycznie po upływie tego czasu.

Praca zdalna:

 • Dokonano poprawek w scenariuszu dotyczącym planowania i zatwierdzania pracy zdalnej w innej strefie czasowej niż ta obowiązująca w Polsce. Teraz system prawidłowo uwzględnia różnice stref czasowych, zapewniając poprawne planowanie i zatwierdzanie pracy zdalnej zgodnie z właściwymi czasami w Polsce.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch HRM. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!