Efektywne zarządzanie pracą z aplikacją Comarch HRM

HRM - zarządzanie miękkimi procesami w HR

Intuicyjna aplikacja dla kadr i pracowników

Samoobsługa pracownicza

moduł podstawowy, obejmujący obszary takie jak PracownicyUrlopyDelegacjeIntranet (Do pobrania) oraz Obieg dokumentów. Dzięki tym funkcjonalnościom z łatwością sprawdzisz, kto dzisiaj jest nieobecny w pracy, zweryfikujesz dane etatowe/dotyczące umowy – swoje i/lub swoich podwładnych, udostępnisz pracownikom kwitki wypłaty czy PIT-11, zaplanujesz delegację czy udostępnisz konkretnym grupom osób dokumenty – regulaminy czy wnioski, z których mogą skorzystać. 

Zarządzanie czasem pracy

moduł nadający dostęp do obszarów, takich jak Plan pracyCzas pracyPraca zdalnaRCPPodzielnik (w przypadku współpracy z Comarch ERP XL). Funkcje dostępne w tym module pozwalają kompleksowo zarządzać planem i czasem pracy pracowników – planować i zatwierdzać limitowaną pracę zdalną, tworzyć zapotrzebowanie na pracę pracowników i określać dyspozycyjność do podejmowania zadań służbowych, zaczytywać dane z plików RCP. 

Rozwój pracownika

miękki HR w pełnym tego słowa znaczeniu.Moduł ten nadaje dostęp do obszarów Ocena pracownikaRekrutacjaSzkolenia oraz Intranet (Kariera). Dzięki tym funkcjonalnościom sprawnie przeprowadzisz proces oceniania pracowników według kilku metod (90 stopni/ 180 stopni/ OKR) i stworzysz plany szkoleniowe dla swojego zespołu. Aplikacja wesprze Cię także w prowadzeniu rekrutacji nowych pracowników oraz pracowników, którzy są zainteresowani wewnętrzną zmianą w ramach struktur Twojej firmy

COMARCH HRM

Program Comarch HRM, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób. Zintegrowane rozwiązania Comarch ERP płynnie wymieniają się informacjami, sprawiając, że codzienna praca z ich zastosowaniem jest znacznie bardziej wydajna niż w przypadku łączenia produktów z ofert różnych dostawców.

Lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji

 • sprawdzaj na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – planuj pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów;
 • monitoruj kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe;
 • przeglądaj dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

 • organizuj pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników;
 • zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo zaznaczaj nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy);
 • zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa.

Plan i czas pracy

 • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
 • możesz zarządzać pracą zdalną swoich podwładnych i określisz zapotrzebowanie na liczbę pracowników pracujących w centrum podległościowym w danym dniu;
 • określisz zapotrzebowanie na pracę swoich podwładnych, mając na uwadze konkretne stanowiska i kwalifikacje;
 • wskażesz swoją dyspozycyjność – czyli gotowość do realizacji zadań służbowych w określonych godzinach;
 • wydrukujesz plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację reguł Kodeksu pracy – jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;
 • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.

Ocena pracownika

 • motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników: dzięki temu zobaczysz, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowania Twoich pracowników i z łatwością zdefiniujesz obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy!
 • uzyskuj potwierdzenia zapoznania się przez pracownika z jego celami i zadaniami.

Rekrutacja

 • twórz oferty pracy, praktyk i staży;
 • publikuj ogłoszenia rekrutacyjne na stronie www i w firmowym intranecie;
 • przyjmuj i oceniaj aplikacje kandydatów na wybrane stanowiska;
 • modyfikuj istniejące klauzule poufności oraz dodawaj własne klauzule

Ewidencja i zarządzanie delegacjami

 • dopasuj funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy – planuj delegacje dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami;
 • przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji online Comarch HRM!

Szkolenia

 • definiuj własne listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia.

Korzyści dla pracowników

 • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
 • możesz zarządzać pracą zdalną swoich podwładnych i określisz zapotrzebowanie na liczbę pracowników pracujących w centrum podległościowym w danym dniu;
 • określisz zapotrzebowanie na pracę swoich podwładnych, mając na uwadze konkretne stanowiska i kwalifikacje;
 • wskażesz swoją dyspozycyjność – czyli gotowość do realizacji zadań służbowych w określonych godzinach;
 • wydrukujesz plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację reguł Kodeksu pracy – jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;
 • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.

Mobilna aplikacja kadrowa

Program Comarch HRM jest w pełni responsywny – dynamicznie dopasowuje się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Dzięki temu bez problemu możesz korzystać z niego nie tylko przy pomocy komputera, ale też urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów.

Comarch HRM dostępny jest w dwóch wariantach: możesz go zainstalować na komputerze albo korzystać z niego w modelu usługowym w chmurze Comarch.

COMARCH HRM

Program Comarch HRM, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób. Zintegrowane rozwiązania Comarch ERP płynnie wymieniają się informacjami, sprawiając, że codzienna praca z ich zastosowaniem jest znacznie bardziej wydajna niż w przypadku łączenia produktów z ofert różnych dostawców.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes